Bảng báo giá Fluid Kit ARO - Full list 100% 400x400

Bảng báo giá Fluid Kit ARO – Full list 100% | Phần 1 Leave a comment

Tôi sẽ tổng hợp giá bán của tất cả các bộ Fluid Kit ARO (còn gọi là Fluid Section Kit ARO) dùng cho máy bơm màng khí nén (AODD pump) hiệu ARO được tổng hợp trong bài viết này.

Bảng báo giá Fluid Kit ARO - Full list 100% 870x300

1. Lưu ý về mã P/N của Fluid Kit ARO

Khi mua Fluid Kit ARO, bạn sẽ bắt gặp 2 loại mã P/N khác nhau đều ám chỉ bộ Fluid Section Kit.

Chẳng hạn, đối với dòng máy bơm màng khí nén ARO 6661AX-X-C, 2 loại P/N của Fluid Section Kit mà bạn sẽ thấy có dạng 637161-XXX-C và 637161-XX-C.

Bên cạnh đó, còn có một số dòng máy sử dụng 2 cách viết khác, chẳng hạn bộ kit cho máy bơm ARO 6661TX-X-C được viết dưới dạng 637165-XXX hoặc 637165-XX.

Bạn có để ý sự khác nhau giữa bốn mã P/N này không?

Chính là nhóm các ký tự ở giữa, 1 loại được ghi chú bằng 3 ký tự (XXX) và 1 loại chỉ ký hiệu bằng 2 ký tự (XX).

Thực tế thì chúng khác gì nhau?

Đối với loại Fluid Kit ARO ký hiệu tương tự như 637161-XXX-C hoặc 637165-XXX, bộ kit sẽ bao gồm đế bi (seats), bi (balls), màng bơm (diaphragms), các vòng đệm (o-rings) và thêm 1 gói mỡ bò bôi trơn.

Trong khí đó, loại Fluid Section Kit ARO ghi chú giống như 637161-XX-C hoặc 637165-XX sẽ bao gồm các thành phần như bộ 637161-XXX-C nhưng không bao gồm đế bi trong đó.

OK, tôi sẽ bắt đầu với bộ Fluid Kit ARO 6661AX-X-C.

2. Bảng báo giá Fluid Section Kit ARO 6661AX-X-C

Nhìn vào bảng tùy chọn các thành phần cho bộ Fluid Kit ARO 6661AX-X-C bên dưới, bạn cảm giác thế nào?

Chi tiết tùy chọn cho bộ Fluid Kit ARO 6661AX-X-C
Chi tiết tùy chọn cho bộ Fluid Kit ARO 6661AX-X-C

Tôi công nhận việc cung cấp thông tin về bộ kit như vậy sẽ đảm bảo không bị thiếu sót bất kỳ chi tiết nào, đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của khách hàng.

Tuy nhiên, việc liệt kê chi tiết như vậy cũng khiến cho khách hàng (hoặc ít nhất là tôi) bị rối vào ma trận do NSX đặt ra.

Nếu thống kê, bạn sẽ thấy có đến 72 bộ Fluid Kit ARO không kèm đế bi288 bộ Fluid Kit đi kèm đế bi có thể được tạo ra cho máy bơm ARO 6661AX-X-C.

Những con số quá kinh khủng đúng không?

Đương nhiên, trong số các bộ Fluid Section Kit nói trên, sẽ có rất nhiều bộ kit không phù hợp với thực tế vì không có sự tương thích giữa các thành phần, khiến cho chi phí sản xuất bị gia tăng rất nhiều.

OK, tôi sẽ không nói thêm vệ độ rườm rà của NSX nữa, dưới đây là tổng hợp các bộ kit phổ biến nhất dành cho dòng máy bơm ARO 6661AX-X-C:

2.1. Fluid Kit ARO 637161-11-C

Bộ Fluid Kit ARO 637161-11-C bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93278-1 làm từ chất liệu Neoprene, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 90533-1 làm từ chất liệu Neoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-14 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-112 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-225 làm từ chất liệu Buna, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-220 làm từ chất liệu Buna, số lượng 8 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-113 làm từ chất liệu Buna, số lượng 1 pcs

2.2. Fluid Kit ARO 637161-22-C

Bộ Fluid Kit ARO 637161-22-C bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93278-2 làm từ chất liệu Buna, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 90533-2 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-14 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-112 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-225 làm từ chất liệu Buna, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-220 làm từ chất liệu Buna, số lượng 8 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-113 làm từ chất liệu Buna, số lượng 1 pcs

2.3. Fluid Kit ARO 637161-33-C

Bộ Fluid Kit ARO 637161-33-C bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93278-3 làm từ chất liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 90533-3 làm từ chất liệu FKM/Viton, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-14 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-112 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO Y327-225 làm từ chất liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y327-220 làm từ chất liệu FKM/Viton, số lượng 8 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-113 làm từ chất liệu Buna, số lượng 1 pcs

2.4. Fluid Kit ARO 637161-34-C

Bộ Fluid Kit ARO 637161-34-C bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93278-3 làm từ chất liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs.
 • Màng overlay ARO 93459-4 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs.
 • Màng bơm ARO 92973-B làm từ chất liệu Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y328-14 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO Y328-112 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO 93282 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO 93281 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 8 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-113 làm từ chất liệu Buna, số lượng 1 pcs

2.5. Fluid Kit ARO 637161-41-C

Bộ Fluid Kit ARO 637161-41-C bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93278-4 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 90533-1 làm từ chất liệu Neoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-14 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-112 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-225 làm từ chất liệu Buna, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-220 làm từ chất liệu Buna, số lượng 8 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-113 làm từ chất liệu Buna, số lượng 1 pcs

2.6. Fluid Kit ARO 637161-43-C

Bộ Fluid Kit ARO 637161-43-C bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93278-4 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 90533-3 làm từ chất liệu FKM/Viton, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-14 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-112 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO Y327-225 làm từ chất liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y327-220 làm từ chất liệu FKM/Viton, số lượng 8 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-113 làm từ chất liệu Buna, số lượng 1 pcs

2.7. Fluid Kit ARO 637161-44-C

Bộ Fluid Kit ARO 637161-44-C bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93278-4 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Màng overlay ARO 93459-4 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs.
 • Màng bơm ARO 92973-B làm từ chất liệu Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y328-14 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO Y328-112 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO 93282 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO 93281 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 8 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-113 làm từ chất liệu Buna, số lượng 1 pcs

2.8. Fluid Kit ARO 637161-49-C

Bộ Fluid Kit ARO 637161-49-C bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93278-4 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 90533-9 làm từ chất liệu Hytrel, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y328-14 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO Y328-112 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO 93282 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO 93281 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 8 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-113 làm từ chất liệu Buna, số lượng 1 pcs

2.9. Fluid Kit ARO 637161-4B-C

Bộ Fluid Kit ARO 637161-4B-C bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93278-4 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 90533-B làm từ chất liệu Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y328-14 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO Y328-112 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO 93280 làm từ chất liệu EPDM, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO 93279 làm từ chất liệu EPDM, số lượng 8 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-113 làm từ chất liệu Buna, số lượng 1 pcs

2.10. Fluid Kit ARO 637161-A4-C

Bộ Fluid Kit ARO 637161-A4-C bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 92408 làm từ chất liệu thép không gỉ/inox, số lượng 4 pcs.
 • Màng overlay ARO 93459-4 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs.
 • Màng bơm ARO 92973-B làm từ chất liệu Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y328-14 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO Y328-112 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO 93282 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO 93281 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 8 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-113 làm từ chất liệu Buna, số lượng 1 pcs

2.11. Fluid Kit ARO 637161-EB-C

Bộ Fluid Kit ARO 637161-EB-C bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93278-A làm từ chất liệu Santoprene, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 90533-B làm từ chất liệu Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y328-14 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO Y328-112 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO 93280 làm từ chất liệu EPDM, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO 93279 làm từ chất liệu EPDM, số lượng 8 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-113 làm từ chất liệu Buna, số lượng 1 pcs

2.12. Fluid Kit ARO 637161-311-C (hoặc 637161-11-C-SP)

Bộ Kit ARO 637161-311-C bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO giống hệt như bộ kit 637161-11-C, nhưng có thêm đế bi ARO 94707-1 làm từ chất liệu Polypropylene, số lượng 4 pcs.

2.13. Fluid Kit ARO 637161-322-C (hoặc 637161-22-C-SP)

Bộ Kit ARO 637161-322-C bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO giống hệt như bộ kit 637161-22-C, nhưng có thêm đế bi ARO 94707-1 làm từ chất liệu Polypropylene, số lượng 4 pcs.

2.14. Fluid Kit ARO 637161-333-C (hoặc 637161-33-C-SP)

Bộ Kit ARO 637161-333-C bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO giống hệt như bộ kit 637161-33-C, nhưng có thêm đế bi ARO 94707-1 làm từ chất liệu Polypropylene, số lượng 4 pcs.

2.15. Fluid Kit ARO 637161-334-C (hoặc 637161-34-C-SP)

Bộ Kit ARO 637161-334-C bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO giống hệt như bộ kit 637161-34-C, nhưng có thêm đế bi ARO 94707-1 làm từ chất liệu Polypropylene, số lượng 4 pcs.

2.16. Fluid Kit ARO 637161-341-C (hoặc 637161-41-C-SP)

Bộ Kit ARO 637161-341-C bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO giống hệt như bộ kit 637161-41-C, nhưng có thêm đế bi ARO 94707-1 làm từ chất liệu Polypropylene, số lượng 4 pcs.

2.17. Fluid Kit ARO 637161-343-C (hoặc 637161-43-C-SP)

Bộ Kit ARO 637161-343-C bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO giống hệt như bộ kit 637161-43-C, nhưng có thêm đế bi ARO 94707-1 làm từ chất liệu Polypropylene, số lượng 4 pcs.

2.18. Fluid Kit ARO 637161-344-C (hoặc 637161-44-C-SP)

Bộ Kit ARO 637161-344-C bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO giống hệt như bộ kit 637161-44-C, nhưng có thêm đế bi ARO 94707-1 làm từ chất liệu Polypropylene, số lượng 4 pcs.

2.19. Fluid Kit ARO 637161-349-C (hoặc 637161-49-C-SP)

Bộ Kit ARO 637161-349-C bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO giống hệt như bộ kit 637161-49-C, nhưng có thêm đế bi ARO 94707-1 làm từ chất liệu Polypropylene, số lượng 4 pcs.

2.20. Fluid Kit ARO 637161-34B-C (hoặc 637161-4B-C-SP)

Bộ Kit ARO 637161-34B-C bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO giống hệt như bộ kit 637161-4B-C, nhưng có thêm đế bi ARO 94707-1 làm từ chất liệu Polypropylene, số lượng 4 pcs.

2.21. Fluid Kit ARO 637161-3EB-C (hoặc 637161-EB-C-SP)

Bộ Kit ARO 637161-3EB-C bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO giống hệt như bộ kit 637161-EB-C, nhưng có thêm đế bi ARO 94707-1 làm từ chất liệu Polypropylene, số lượng 4 pcs.

2.22. Fluid Kit ARO 637161-422-C (hoặc 637161-22-C-SK)

Bộ Kit ARO 637161-422-C bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO giống hệt như bộ kit 637161-22-C, nhưng có thêm đế bi ARO 94707-2 làm từ chất liệu PVDF, số lượng 4 pcs.

2.23. Fluid Kit ARO 637161-433-C (hoặc 637161-33-C-SK)

Bộ Kit ARO 637161-433-C bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO giống hệt như bộ kit 637161-33-C, nhưng có thêm đế bi ARO 94707-2 làm từ chất liệu PVDF, số lượng 4 pcs.

2.24. Fluid Kit ARO 637161-434-C (hoặc 637161-34-C-SK)

Bộ Kit ARO 637161-434-C bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO giống hệt như bộ kit 637161-34-C, nhưng có thêm đế bi ARO 94707-2 làm từ chất liệu PVDF, số lượng 4 pcs.

2.25. Fluid Kit ARO 637161-441-C (hoặc 637161-41-C-SK)

Bộ Kit ARO 637161-441-C bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO giống hệt như bộ kit 637161-41-C, nhưng có thêm đế bi ARO 94707-2 làm từ chất liệu PVDF, số lượng 4 pcs.

2.26. Fluid Kit ARO 637161-443-C (hoặc 637161-43-C-SK)

Bộ Kit ARO 637161-443-C bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO giống hệt như bộ kit 637161-43-C, nhưng có thêm đế bi ARO 94707-2 làm từ chất liệu PVDF, số lượng 4 pcs.

2.27. Fluid Kit ARO 637161-444-C (hoặc 637161-44-C-SK)

Bộ Kit ARO 637161-444-C bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO giống hệt như bộ kit 637161-44-C, nhưng có thêm đế bi ARO 94707-2 làm từ chất liệu PVDF, số lượng 4 pcs.

2.28. Fluid Kit ARO 637161-449-C (hoặc 637161-49-C-SK)

Bộ Kit ARO 637161-449-C bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO giống hệt như bộ kit 637161-49-C, nhưng có thêm đế bi ARO 94707-2 làm từ chất liệu PVDF, số lượng 4 pcs.

2.29. Fluid Kit ARO 637161-44B-C (hoặc 637161-4B-C-SK)

Bộ Kit ARO 637161-44B-C bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO giống hệt như bộ kit 637161-4B-C, nhưng có thêm đế bi ARO 94707-2 làm từ chất liệu PVDF, số lượng 4 pcs.

2.30. Fluid Kit ARO 637161-4EB-C (hoặc 637161-EB-C-SK)

Bộ Kit ARO 637161-4EB-C bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO giống hệt như bộ kit 637161-EB-C, nhưng có thêm đế bi ARO 94707-2 làm từ chất liệu PVDF, số lượng 4 pcs.

3. Bảng báo giá Fluid Section Repair Kit ARO 6661HX-XXX-C

Tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu bộ Fluid Section Repair Kit ARO dùng cho dòng máy 6661HX-XXX-C.

Đối với loại máy bơm AODD ARO 6661HX-XXX-C, chỉ có duy nhất 1 bộ kit dành cho dòng máy này, đó là bộ Fluid Kit ARO 637119-C9-C, với các thành phần phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 90832-C làm từ chất liệu Hytrel, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 90533-9 làm từ chất liệu Hytrel, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y328-14 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y327-126 làm từ chất liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-113 làm từ chất liệu Buna, số lượng 1 pcs

4. Giá bán Fluid Section Repair Kit ARO 6661TX-X-C

Tiếp theo sẽ là phần thông tin về các bộ Fluid Section Repair Kit dùng cho dòng máy 6661TX-X-C.

Danh sách các tùy chọn phụ tùng cho bộ kit sử dụng cho máy bơm 6661TX-X-C được liệt kê trong hình dưới đây:

Chi tiết tùy chọn cho bộ Fluid Kit ARO 6661TX-X-C
Chi tiết tùy chọn cho bộ Fluid Kit ARO 6661TX-X-C

Để thuận tiện cho việc tìm kiếm, tôi chỉ giới thiệu một số bộ Fluid Kit được sử dụng nhiều nhất dành cho dòng bơm này.

4.1. Fluid Kit ARO 637165-11

Bộ Fluid Kit ARO 637165-11 bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93358-1 làm bằng chất liệu Neoprene, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 92755-1 bằng từ chất liệu Neoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-16 làm bằng chất liệu Buna-N, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-208 làm bằng chất liệu Buna-N, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-342 làm bằng chất liệu Buna-N, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-230 làm bằng chất liệu Buna-N, số lượng 8 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-117 làm bằng chất liệu Buna-N, số lượng 1 pcs

4.2. Fluid Kit ARO 637165-22

Bộ Fluid Kit ARO 637165-22 bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93358-2 làm bằng chất liệu Buna-N, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 94615-G làm bằng chất liệu Buna-N, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-16 làm bằng chất liệu Buna-N, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-208 làm bằng chất liệu Buna-N, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-342 làm bằng chất liệu Buna-N, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-230 làm bằng chất liệu Buna-N, số lượng 8 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-117 làm bằng chất liệu Buna-N, số lượng 1 pcs

4.3. Fluid Kit ARO 637165-33

Bộ Fluid Kit ARO 637165-33 bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93358-3 làm bằng chất liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 92755-3 làm bằng chất liệu FKM/Viton, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y328-16 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO Y328-208 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO Y327-342 làm bằng chất liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y327-230 làm bằng chất liệu FKM/Viton, số lượng 8 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-117 làm bằng chất liệu Buna-N, số lượng 1 pcs

4.4. Fluid Kit ARO 637165-34

Bộ Fluid Kit ARO 637165-34 bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93358-3 làm bằng chất liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs.
 • Màng overlay ARO 94617 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs.
 • Màng bơm ARO 94616 làm bằng chất liệu Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y328-16 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO Y328-208 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO 95910 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO 93363-1 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 8 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-117 làm bằng chất liệu Buna-N, số lượng 1 pcs

4.5. Fluid Kit ARO 637165-43

Bộ Fluid Kit ARO 637165-43 bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93358-4 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 92755-3 làm bằng chất liệu FKM/Viton, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y328-16 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO Y328-208 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO Y327-342 làm bằng chất liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y327-230 làm bằng chất liệu FKM/Viton, số lượng 8 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-117 làm bằng chất liệu Buna-N, số lượng 1 pcs

4.6. Fluid Kit ARO 637165-44

Bộ Fluid Kit ARO 637165-44 bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93358-4 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Màng overlay ARO 94617 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs.
 • Màng bơm ARO 94616 làm bằng chất liệu Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y328-16 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO Y328-208 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO 95910 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO 93363-1 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 8 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-117 làm bằng chất liệu Buna-N, số lượng 1 pcs

4.7. Fluid Kit ARO 637165-49

Bộ Fluid Kit ARO 637165-49 bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93358-4 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 94615-9 làm bằng chất liệu Hytrel, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y328-16 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO Y328-208 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO Y327-342 làm bằng chất liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y327-230 làm bằng chất liệu FKM/Viton, số lượng 8 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-117 làm bằng chất liệu Buna-N, số lượng 1 pcs

4.8. Fluid Kit ARO 637165-4B

Bộ Fluid Kit ARO 637165-4B bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93358-4 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 94615-A làm bằng chất liệu Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y328-16 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO Y328-208 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO 95912 làm bằng chất liệu EPDM, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO 92761 làm bằng chất liệu EPDM, số lượng 8 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-117 làm bằng chất liệu Buna-N, số lượng 1 pcs

4.9. Fluid Kit ARO 637165-EB

Bộ Fluid Kit ARO 637165-EB bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93358-A làm bằng chất liệu Santoprene, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 94615-A làm bằng chất liệu Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y328-16 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO Y328-208 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO 95912 làm bằng chất liệu EPDM, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO 92761 làm bằng chất liệu EPDM, số lượng 8 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-117 làm bằng chất liệu Buna-N, số lượng 1 pcs

4.10. Fluid Kit ARO 637165-19

Bộ Fluid Kit ARO 637165-49 bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93358-1 làm bằng chất liệu Neoprene, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 94615-9 làm bằng chất liệu Hytrel, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y328-16 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO Y328-208 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO Y327-342 làm bằng chất liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y327-230 làm bằng chất liệu FKM/Viton, số lượng 8 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-117 làm bằng chất liệu Buna-N, số lượng 1 pcs

4.11. Fluid Kit ARO 637165-311 (hoặc 637165-11-SP)

Bộ Fluid Section Kit ARO 637165-311 có các thành phần phụ tùng giống hệt như bộ kit 637165-11, và được bổ sung thêm đế bi ARO 97171-1 làm bằng bằng chất liệu Polypropylene (PP), số lượng 4 pcs.

4.12. Fluid Kit ARO 637165-322 (hoặc 637165-22-SP)

Bộ Fluid Section Kit ARO 637165-322 có các thành phần phụ tùng giống hệt như bộ kit 637165-22, và được bổ sung thêm đế bi ARO 97171-1 làm bằng bằng chất liệu Polypropylene (PP), số lượng 4 pcs.

4.13. Fluid Kit ARO 637165-333 (hoặc 637165-33-SP)

Bộ Fluid Section Kit ARO 637165-333 có các thành phần phụ tùng giống hệt như bộ kit 637165-33, và được bổ sung thêm đế bi ARO 97171-1 làm bằng bằng chất liệu Polypropylene (PP), số lượng 4 pcs.

4.14. Fluid Kit ARO 637165-334 (hoặc 637165-34-SP)

Bộ Fluid Section Kit ARO 637165-334 có các thành phần phụ tùng giống hệt như bộ kit 637165-34, và được bổ sung thêm đế bi ARO 97171-1 làm bằng bằng chất liệu Polypropylene (PP), số lượng 4 pcs.

4.15. Fluid Kit ARO 637165-343 (hoặc 637165-43-SP)

Bộ Fluid Section Kit ARO 637165-343 có các thành phần phụ tùng giống hệt như bộ kit 637165-43, và được bổ sung thêm đế bi ARO 97171-1 làm bằng bằng chất liệu Polypropylene (PP), số lượng 4 pcs.

4.16. Fluid Kit ARO 637165-344 (hoặc 637165-44-SP)

Bộ Fluid Section Kit ARO 637165-344 có các thành phần phụ tùng giống hệt như bộ kit 637165-44, và được bổ sung thêm đế bi ARO 97171-1 làm bằng bằng chất liệu Polypropylene (PP), số lượng 4 pcs.

4.17. Fluid Kit ARO 637165-349 (hoặc 637165-49-SP)

Bộ Fluid Section Kit ARO 637165-349 có các thành phần phụ tùng giống hệt như bộ kit 637165-49, và được bổ sung thêm đế bi ARO 97171-1 làm bằng bằng chất liệu Polypropylene (PP), số lượng 4 pcs.

4.18. Fluid Kit ARO 637165-34B (hoặc 637165-4B-SP)

Bộ Fluid Section Kit ARO 637165-34B có các thành phần phụ tùng giống hệt như bộ kit 637165-4B, và được bổ sung thêm đế bi ARO 97171-1 làm bằng bằng chất liệu Polypropylene (PP), số lượng 4 pcs.

4.19. Fluid Kit ARO 637165-3EB (hoặc 637165-EB-SP)

Bộ Fluid Section Kit ARO 637165-3EB có các thành phần phụ tùng giống hệt như bộ kit 637165-EB, và được bổ sung thêm đế bi ARO 97171-1 làm bằng bằng chất liệu Polypropylene (PP), số lượng 4 pcs.

4.20. Fluid Kit ARO 637165-434 (hoặc 637165-34-SK)

Bộ Fluid Section Kit ARO 637165-434 có các thành phần phụ tùng giống hệt như bộ kit 637165-34, và được bổ sung thêm đế bi ARO 97171-2 làm bằng bằng chất liệu PVDF, số lượng 4 pcs.

4.21. Fluid Kit ARO 637165-444 (hoặc 637165-44-SK)

Bộ Fluid Section Kit ARO 637165-444 có các thành phần phụ tùng giống hệt như bộ kit 637165-44, và được bổ sung thêm đế bi ARO 97171-2 làm bằng bằng chất liệu PVDF, số lượng 4 pcs.

4.22. Fluid Kit ARO 637165-44B (hoặc 637165-4B-SK)

Bộ Fluid Section Kit ARO 637165-44B có các thành phần phụ tùng giống hệt như bộ kit 637165-4B, và được bổ sung thêm đế bi ARO 97171-2 làm bằng bằng chất liệu PVDF, số lượng 4 pcs.

4.23. Fluid Kit ARO 637165-4EB (hoặc 637165-EB-SK)

Bộ Fluid Section Kit ARO 637165-4EB có các thành phần phụ tùng giống hệt như bộ kit 637165-EB, và được bổ sung thêm đế bi ARO 97171-2 làm bằng bằng chất liệu PVDF, số lượng 4 pcs.

4.24. Fluid Kit ARO 637165-433 (hoặc 637165-33-SK)

Bộ Fluid Section Kit ARO 637165-433 có các thành phần phụ tùng giống hệt như bộ kit 637165-33, và được bổ sung thêm đế bi ARO 97171-2 làm bằng bằng chất liệu PVDF, số lượng 4 pcs.

4.25. Fluid Kit ARO 637165-443 (hoặc 637165-43-SK)

Bộ Fluid Section Kit ARO 637165-443 có các thành phần phụ tùng giống hệt như bộ kit 637165-43, và được bổ sung thêm đế bi ARO 97171-2 làm bằng bằng chất liệu PVDF, số lượng 4 pcs.

5. Giá bán Fluid Section Kit ARO 6662AX-X-C

Phần tiếp sau đây sẽ là thông tin tổng hợp về các bộ Fluid Section Kit dùng cho máy bơm màng khí nén ARO 6662AX-X-C.

Chi tiết tùy chọn thành phần phụ tùng máy bơm màng ARO cho bộ Fluid Kit ARO 6662AX-X-C
Chi tiết tùy chọn thành phần phụ tùng máy bơm màng ARO cho bộ Fluid Kit ARO 6662AX-X-C

Nếu bạn đã xem qua thông tin về bộ repair kit dùng cho máy bơm 6661TX-X-C, bạn sẽ thấy các thành phần phụ tùng bên trong hoàn toàn giống nhau.

Điều này có nghĩa là máy bơm màng khí nén ARO 6662AX-X-C có thể sử dụng tất cả các bộ Fluid Section Kit của máy bơm 6661TX-X-C để thay thế, sửa chữa nếu gặp phải sự cố hư hỏng.

Vì thế, bạn có thể click vào đây để xem các bộ Kit dành cho áp dụng cho cả máy bơm 6662AX-X-C và 6661TX-X-C.

6. Bảng báo giá Fluid Kit ARO 66605X

6.1. Fluid Kit ARO 637140-11

Bộ Fluid Kit ARO 637140-11 bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93100-1 làm bằng chất liệu Neoprene, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 93113 làm bằng chất liệu Neoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-122 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-119 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-120 làm bằng chất liệu Buna Nitrle, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-111 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 1 pcs

6.2. Fluid Kit ARO 637140-22

Bộ Fluid Kit ARO 637140-22 bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93100-2 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 93465-G làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-122 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-119 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-120 làm bằng chất liệu Buna Nitrle, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-111 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 1 pcs

6.3. Fluid Kit ARO 637140-34

Bộ Fluid Kit ARO 637140-34 bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93100-3 làm bằng chất liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs.
 • Màng overlay ARO 93111 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs
 • Màng bơm ARO 93465 làm bằng chất liệu Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 93265 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-119 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO 94749 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-111 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 1 pcs

6.4. Fluid Kit ARO 637140-42

Bộ Fluid Kit ARO 637140-42 bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93100-4 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 93465-G làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-122 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-119 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-120 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-111 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 1 pcs

6.5. Fluid Kit ARO 637140-44

Bộ Fluid Kit ARO 637140-44 bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93100-4 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Màng overlay ARO 93111 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs
 • Màng bơm ARO 93465 làm bằng chất liệu Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 93265 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-119 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO 94749 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-111 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 1 pcs

6.6. Fluid Kit ARO 637140-A1

Bộ Fluid Kit ARO 637140-A1 bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93410-1 làm bằng chất liệu thép không gỉ / inox, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 93113 làm bằng chất liệu Neoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-122 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-119 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-120 làm bằng chất liệu Buna Nitrle, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-111 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 1 pcs

6.7. Fluid Kit ARO 637140-A2

Bộ Fluid Kit ARO 637140-A2 bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93410-1 làm bằng chất liệu thép không gỉ / inox, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 93465-G làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-122 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-119 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-120 làm bằng chất liệu Buna Nitrle, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-111 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 1 pcs

6.8. Fluid Kit ARO 637140-A4

Bộ Fluid Kit ARO 637140-A4 bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93410-1 làm bằng chất liệu thép không gỉ / inox, số lượng 4 pcs.
 • Màng overlay ARO 93111 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs
 • Màng bơm ARO 93465 làm bằng chất liệu Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 93265 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-119 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO 94749 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-111 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 1 pcs

6.9. Fluid Kit ARO 637140-E4

Bộ Fluid Kit ARO 637140-E4 bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93100-E làm bằng chất liệu Santoprene, số lượng 4 pcs.
 • Màng overlay ARO 93111 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs
 • Màng bơm ARO 93465 làm bằng chất liệu Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 93265 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-119 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO 94749 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-111 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 1 pcs

6.10. Fluid Kit ARO 637140-4B

Bộ Fluid Kit ARO 637140-4B bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93100-4 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 93465 làm bằng chất liệu Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 93763 làm bằng chất liệu EPDM, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO 93761 làm bằng chất liệu EPDM, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO 93762 làm bằng chất liệu EPDM, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-111 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 1 pcs

6.11. Fluid Kit ARO 637140-AB

Bộ Fluid Kit ARO 637140-AB bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93410-1 làm bằng chất liệu thép không gỉ / inox, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 93465 làm bằng chất liệu Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 93763 làm bằng chất liệu EPDM, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO 93761 làm bằng chất liệu EPDM, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO 93762 làm bằng chất liệu EPDM, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-111 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 1 pcs

6.12. Fluid Kit ARO 637140-C1

Bộ Fluid Kit ARO 637140-C1 bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Van mỏ vịt ARO 93114-1 làm bằng chất liệu Neoprene, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 93113 làm bằng chất liệu Neoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-122 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-119 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-120 làm bằng chất liệu Buna Nitrle, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-111 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 1 pcs

6.13. Fluid Kit ARO 637140-CB

Bộ Fluid Kit ARO 637140-CB bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Van mỏ vịt ARO 93114-1 làm bằng chất liệu Neoprene, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 93465 làm bằng chất liệu Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 93763 làm bằng chất liệu EPDM, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO 93761 làm bằng chất liệu EPDM, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO 93762 làm bằng chất liệu EPDM, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-111 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 1 pcs

6.14. Fluid Kit ARO 637140-D2

Bộ Fluid Kit ARO 637140-D2 bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Van mỏ vịt ARO 93114-2 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 93465-G làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-122 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-119 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-120 làm bằng chất liệu Buna Nitrle, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-111 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 1 pcs

6.15. Fluid Kit ARO 637140-D4

Bộ Fluid Kit ARO 637140-D4 bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Van mỏ vịt ARO 93114-2 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 4 pcs.
 • Màng overlay ARO 93111 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs
 • Màng bơm ARO 93465 làm bằng chất liệu Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 93265 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-119 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO 94749 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-111 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 1 pcs

6.16. Fluid Kit ARO 637140-DB

Bộ Fluid Kit ARO 637140-DB bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Van mỏ vịt ARO 93114-2 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 93465 làm bằng chất liệu Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 93763 làm bằng chất liệu EPDM, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO 93761 làm bằng chất liệu EPDM, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO 93762 làm bằng chất liệu EPDM, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-111 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 1 pcs

6.17. Fluid Kit ARO 637140-EB

Bộ Fluid Kit ARO 637140-EB bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93100-E làm bằng chất liệu Santoprene, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 93465 làm bằng chất liệu Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 93763 làm bằng chất liệu EPDM, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO 93761 làm bằng chất liệu EPDM, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO 93762 làm bằng chất liệu EPDM, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-111 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 1 pcs

6.18. Fluid Kit ARO 637140-33

Bộ Fluid Kit ARO 637140-33 bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93100-3 làm bằng chất liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 93581-3 làm bằng chất liệu FKM/Viton, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y327-122 làm bằng chất liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y327-119 làm bằng chất liệu FKM/Viton, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO Y327-120 làm bằng chất liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-111 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 1 pcs

6.19. Fluid Kit ARO 637140-D8

Bộ Fluid Kit ARO 637140-D8 bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Van mỏ vịt ARO 93114-2 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 93112 làm bằng chất liệu Polyurethane, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 93119 làm bằng chất liệu Polyurethane, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO 93117 làm bằng chất liệu Polyurethane, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO 93118 làm bằng chất liệu Polyurethane, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-111 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 1 pcs

6.20. Fluid Kit ARO 637140-C8

Bộ Fluid Kit ARO 637140-C8 bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Van mỏ vịt ARO 93114-1 làm bằng chất liệu Neoprene, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 93112 làm bằng chất liệu Polyurethane, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 93119 làm bằng chất liệu Polyurethane, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO 93117 làm bằng chất liệu Polyurethane, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO 93118 làm bằng chất liệu Polyurethane, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-111 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 1 pcs

6.21. Fluid Kit ARO 637140-A8

Bộ Fluid Kit ARO 637140-A8 bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93410-1 làm bằng chất liệu thép không gỉ / inox, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 93112 làm bằng chất liệu Polyurethane, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 93119 làm bằng chất liệu Polyurethane, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO 93117 làm bằng chất liệu Polyurethane, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO 93118 làm bằng chất liệu Polyurethane, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-111 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 1 pcs

6.22. Fluid Kit ARO 637140-1B

Bộ Fluid Kit ARO 637140-1B bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Van mỏ vịt ARO 93100-1 làm bằng chất liệu Neoprene, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 93465 làm bằng chất liệu Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 93763 làm bằng chất liệu EPDM, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO 93761 làm bằng chất liệu EPDM, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO 93762 làm bằng chất liệu EPDM, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-111 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 1 pcs

6.23. Fluid Kit ARO 637140-28

Bộ Fluid Kit ARO 637140-28 bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93100-2 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 93112 làm bằng chất liệu Polyurethane, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 93119 làm bằng chất liệu Polyurethane, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO 93117 làm bằng chất liệu Polyurethane, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO 93118 làm bằng chất liệu Polyurethane, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-111 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 1 pcs

6.24. Fluid Kit ARO 637140-A3

Bộ Fluid Kit ARO 637140-A3 bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93410-1 làm bằng chất liệu thép không gỉ / inox, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 93581-3 làm bằng chất liệu FKM/Viton, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y327-122 làm bằng chất liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y327-119 làm bằng chất liệu FKM/Viton, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO Y327-120 làm bằng chất liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-111 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 1 pcs

6.25. Fluid Kit ARO 637140-43

Bộ Fluid Kit ARO 637140-43 bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93100-4 làm bằng chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 93581-3 làm bằng chất liệu FKM/Viton, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y327-122 làm bằng chất liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y327-119 làm bằng chất liệu FKM/Viton, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO Y327-120 làm bằng chất liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-111 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 1 pcs

6.26. Fluid Kit ARO 637140-55

Bộ Fluid Kit ARO 637140-55 bao gồm các phụ tùng máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93100-5 làm bằng chất liệu EPDM, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 93760 làm bằng chất liệu EPDM, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 93763 làm bằng chất liệu EPDM, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO 93761 làm bằng chất liệu EPDM, số lượng 2 pcs
 • Vòng đệm ARO 93762 làm bằng chất liệu EPDM, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-111 làm bằng chất liệu Buna Nitrile, số lượng 1 pcs

6.27. Fluid Kit ARO 637140-233 (hoặc 637140-33-SS)

Bộ Kit ARO 637140-233 có thành phần phụ tùng bên trong giống y hệt bộ Fluid Section Kit 637140-33, cộng thêm đế bi ARO 93409-1 làm bằng chất liệu thép không gỉ (inox).

6.28. Fluid Kit ARO 637140-234 (hoặc 637140-34-SS)

Bộ Kit ARO 637140-234 có thành phần phụ tùng bên trong giống y hệt bộ Fluid Section Kit 637140-34, cộng thêm đế bi ARO 93409-1 làm bằng chất liệu thép không gỉ (inox).

6.29. Fluid Kit ARO 637140-242 (hoặc 637140-42-SS)

Bộ Kit ARO 637140-242 có thành phần phụ tùng bên trong giống y hệt bộ Fluid Section Kit 637140-42, cộng thêm đế bi ARO 93409-1 làm bằng chất liệu thép không gỉ (inox).

6.30. Fluid Kit ARO 637140-243 (hoặc 637140-43-SS)

Bộ Kit ARO 637140-243 có thành phần phụ tùng bên trong giống y hệt bộ Fluid Section Kit 637140-43, cộng thêm đế bi ARO 93409-1 làm bằng chất liệu thép không gỉ (inox).

6.31. Fluid Kit ARO 637140-244 (hoặc 637140-44-SS)

Bộ Kit ARO 637140-244 có thành phần phụ tùng bên trong giống y hệt bộ Fluid Section Kit 637140-44, cộng thêm đế bi ARO 93409-1 làm bằng chất liệu thép không gỉ (inox).

6.32. Fluid Kit ARO 637140-24B (hoặc 637140-4B-SS)

Bộ Kit ARO 637140-24B có thành phần phụ tùng bên trong giống y hệt bộ Fluid Section Kit 637140-4B, cộng thêm đế bi ARO 93409-1 làm bằng chất liệu thép không gỉ (inox).

6.33. Fluid Kit ARO 637140-2A1 (hoặc 637140-A1-SS)

Bộ Kit ARO 637140-2A1 có thành phần phụ tùng bên trong giống y hệt bộ Fluid Section Kit 637140-A1, cộng thêm đế bi ARO 93409-1 làm bằng chất liệu thép không gỉ (inox).

6.34. Fluid Kit ARO 637140-2A2 (hoặc 637140-A2-SS)

Bộ Kit ARO 637140-2A2 có thành phần phụ tùng bên trong giống y hệt bộ Fluid Section Kit 637140-A2, cộng thêm đế bi ARO 93409-1 làm bằng chất liệu thép không gỉ (inox).

6.35. Fluid Kit ARO 637140-2A3 (hoặc 637140-A3-SS)

Bộ Kit ARO 637140-2A3 có thành phần phụ tùng bên trong giống y hệt bộ Fluid Section Kit 637140-A3, cộng thêm đế bi ARO 93409-1 làm bằng chất liệu thép không gỉ (inox).

6.36. Fluid Kit ARO 637140-2A4 (hoặc 637140-A4-SS)

Bộ Kit ARO 637140-2A4 có thành phần phụ tùng bên trong giống y hệt bộ Fluid Section Kit 637140-A4, cộng thêm đế bi ARO 93409-1 làm bằng chất liệu thép không gỉ (inox).

6.37. Fluid Kit ARO 637140-2AB (hoặc 637140-AB-SS)

Bộ Kit ARO 637140-2AB có thành phần phụ tùng bên trong giống y hệt bộ Fluid Section Kit 637140-AB, cộng thêm đế bi ARO 93409-1 làm bằng chất liệu thép không gỉ (inox).

7. Giá bán Fluid Kit ARO 66610X-X-C

Phần này tôi sẽ trình bày cho các bạn tổng hợp các báo giá Fluid Kit ARO dùng cho dòng máy bơm 66610X-X-C.

7.1. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-44-C

Bộ Fluid Kit ARO 637119-44-C bao gồm các loại phụ tùng dùng cho máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 90532-4 được chế tạo từ vật liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Màng overlay ARO 93459-4 được chế tạo từ vật liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs.
 • Màng bơm ARO 92973-B được chế tạo từ vật liệu Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y328-14 được chế tạo từ vật liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y328-126 được chế tạo từ vật liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-113 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 1 pcs

7.2 Fluid Section Repair Kit ARO 637119-11-C

Bộ Fluid Kit ARO 637119-11-C bao gồm các loại phụ tùng dùng cho máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 90532-1 được chế tạo từ vật liệu Neoprene, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 90533-1 được chế tạo từ vật liệu Neoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-14 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-126 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-113 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 1 pcs

7.3. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-22-C

Bộ Fluid Kit ARO 637119-22-C bao gồm các loại phụ tùng dùng cho máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 90532-2 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 90533-2 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-14 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-126 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-113 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 1 pcs

7.4. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-33-C

Bộ Fluid Kit ARO 637119-33-C bao gồm các loại phụ tùng dùng cho máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 90532-3 được chế tạo từ vật liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 90533-3 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y328-14 được chế tạo từ vật liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y327-126 được chế tạo từ vật liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-113 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 1 pcs

7.5. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-34-C

Bộ Fluid Kit ARO 637119-34-C bao gồm các loại phụ tùng dùng cho máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 90532-3 được chế tạo từ vật liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs.
 • Màng overlay ARO 93459-4 được chế tạo từ vật liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs.
 • Màng bơm ARO 92973-B được chế tạo từ vật liệu Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y328-14 được chế tạo từ vật liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y328-126 được chế tạo từ vật liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-113 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 1 pcs

7.6. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-39-C

Bộ Fluid Kit ARO 637119-39-C bao gồm các loại phụ tùng dùng cho máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 90532-3 được chế tạo từ vật liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 90533-9 được chế tạo từ vật liệu Hytrel, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y328-14 được chế tạo từ vật liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y327-126 được chế tạo từ vật liệu KFM/Viton, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-113 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 1 pcs

7.7. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-41-C

Bộ Fluid Kit ARO 637119-41-C bao gồm các loại phụ tùng dùng cho máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 90532-4 được chế tạo từ vật liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 90533-1 được chế tạo từ vật liệu Neoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-14 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-126 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-113 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 1 pcs

7.8. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-42-C

Bộ Fluid Kit ARO 637119-42-C bao gồm các loại phụ tùng dùng cho máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 90532-4 được chế tạo từ vật liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 90533-2 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-14 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-126 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-113 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 1 pcs

7.9. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-43-C

Bộ Fluid Kit ARO 637119-43-C bao gồm các loại phụ tùng dùng cho máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 90532-4 được chế tạo từ vật liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 90533-3 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y328-14 được chế tạo từ vật liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y327-126 được chế tạo từ vật liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-113 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 1 pcs

7.10. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-A1-C

Bộ Fluid Kit ARO 637119-A1-C bao gồm các loại phụ tùng dùng cho máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 90948 được chế tạo từ vật liệu thép không gỉ (inox), số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 90533-1 được chế tạo từ vật liệu Neoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-14 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-126 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-113 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 1 pcs

7.11. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-A2-C

Bộ Fluid Kit ARO 637119-A2-C bao gồm các loại phụ tùng dùng cho máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 90948 được chế tạo từ vật liệu thép không gỉ (inox), số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 90533-2 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-14 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-126 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-113 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 1 pcs

7.12. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-A3-C

Bộ Fluid Kit ARO 637119-A3-C bao gồm các loại phụ tùng dùng cho máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 90948 được chế tạo từ vật liệu thép không gỉ (inox), số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 90533-3 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y328-14 được chế tạo từ vật liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y327-126 được chế tạo từ vật liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-113 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 1 pcs

7.13. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-A4-C

Bộ Fluid Kit ARO 637119-A4-C bao gồm các loại phụ tùng dùng cho máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 90948 được chế tạo từ vật liệu thép không gỉ (inox), số lượng 4 pcs.
 • Màng overlay ARO 93459-4 được chế tạo từ vật liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs.
 • Màng bơm ARO 92973-B được chế tạo từ vật liệu Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y328-14 được chế tạo từ vật liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y328-126 được chế tạo từ vật liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-113 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 1 pcs

7.14. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-C9-C

Bộ Kit 637119-C9-C đã được nhắc đến trong Fluid Section Repair Kit ARO dùng cho dòng máy bơm 6661HX-XXX-C, bạn có thể xem thành phần của bộ Kit tại đây.

7.15. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-4B-C

Bộ Fluid Kit ARO 637119-4B-C bao gồm các loại phụ tùng dùng cho máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 90532-4 được chế tạo từ vật liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 90533-B được chế tạo từ vật liệu Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y328-14 được chế tạo từ vật liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO 90534 được chế tạo từ vật liệu EPDM, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-113 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 1 pcs

7.16. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-AB-C

Bộ Fluid Kit ARO 637119-AB-C bao gồm các loại phụ tùng dùng cho máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 90948 được chế tạo từ vật liệu thép không gỉ (inox), số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 90533-B được chế tạo từ vật liệu Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y328-14 được chế tạo từ vật liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO 90534 được chế tạo từ vật liệu EPDM, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-113 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 1 pcs

7.17. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-EB-C

Bộ Fluid Kit ARO 637119-EB-C bao gồm các loại phụ tùng dùng cho máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 90532-A được chế tạo từ vật liệu Santoprene, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 90533-B được chế tạo từ vật liệu Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y328-14 được chế tạo từ vật liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO 90534 được chế tạo từ vật liệu EPDM, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-113 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 1 pcs

7.18. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-61-C

Bộ Fluid Kit ARO 637119-61-C bao gồm các loại phụ tùng dùng cho máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 90532-6 được chế tạo từ vật liệu Acetal, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 90533-1 được chế tạo từ vật liệu Neoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-14 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-126 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-113 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 1 pcs

7.19. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-62-C

Bộ Fluid Kit ARO 637119-62-C bao gồm các loại phụ tùng dùng cho máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 90532-6 được chế tạo từ vật liệu Acetal, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 90533-2 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-14 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-126 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-113 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 1 pcs

7.20. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-63-C

Bộ Fluid Kit ARO 637119-63-C bao gồm các loại phụ tùng dùng cho máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 90532-6 được chế tạo từ vật liệu Acetal, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 90533-3 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y328-14 được chế tạo từ vật liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y327-126 được chế tạo từ vật liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-113 được chế tạo từ vật liệu Buna-N, số lượng 1 pcs

7.21. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-144-C (hoặc 637119-44-C-SF)

Bộ kit ARO 637119-144-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-44-C, và được kèm thêm đế bi ARO 92008-1 được chế tạo từ vật liệu Nhôm, số lượng 4 pcs.

7.22. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-311-C (hoặc 637119-11-C-SP)

Bộ kit ARO 637119-311-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-11-C, và được kèm thêm đế bi ARO 92926 được chế tạo từ vật liệu nhựa Polypropylene, số lượng 4 pcs.

7.23. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-322-C (hoặc 637119-22-C-SP)

Bộ kit ARO 637119-322-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-22-C, và được kèm thêm đế bi ARO 92926 được chế tạo từ vật liệu nhựa Polypropylene, số lượng 4 pcs.

7.24. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-333-C (hoặc 637119-33-C-SP)

Bộ kit ARO 637119-333-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-33-C, và được kèm thêm đế bi ARO 92926 được chế tạo từ vật liệu nhựa Polypropylene, số lượng 4 pcs.

7.25. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-334-C (hoặc 637119-34-C-SP)

Bộ kit ARO 637119-334-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-34-C, và được kèm thêm đế bi ARO 92926 được chế tạo từ vật liệu nhựa Polypropylene, số lượng 4 pcs.

7.26. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-339-C-SP (hoặc 637119-39-C-SP)

Bộ kit ARO 637119-339-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-39-C, và được kèm thêm đế bi ARO 92926 được chế tạo từ vật liệu nhựa Polypropylene, số lượng 4 pcs.

7.27. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-341-C (hoặc 637119-41-C-SP)

Bộ kit ARO 637119-339-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-39-C, và được kèm thêm đế bi ARO 92926 được chế tạo từ vật liệu nhựa Polypropylene, số lượng 4 pcs.

7.28. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-342-C (hoặc 637119-42-C-SP)

Bộ kit ARO 637119-342-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-42-C, và được kèm thêm đế bi ARO 92926 được chế tạo từ vật liệu nhựa Polypropylene, số lượng 4 pcs.

7.29. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-343-C (hoặc 637119-43-C-SP)

Bộ kit ARO 637119-343-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-43-C, và được kèm thêm đế bi ARO 92926 được chế tạo từ vật liệu nhựa Polypropylene, số lượng 4 pcs.

7.30. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-344-C (hoặc 637119-44-C-SP)

Bộ kit ARO 637119-344-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-44-C, và được kèm thêm đế bi ARO 92926 được chế tạo từ vật liệu nhựa Polypropylene, số lượng 4 pcs.

7.31. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-34B-C (hoặc 637119-4B-C-SP)

Bộ kit ARO 637119-34B-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-4B-C, và được kèm thêm đế bi ARO 92926 được chế tạo từ vật liệu nhựa Polypropylene, số lượng 4 pcs.

7.32. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-3C9-C (hoặc 637119-C9-C-SP)

Bộ kit ARO 637119-3C9-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-C9-C, và được kèm thêm đế bi ARO 92926 được chế tạo từ vật liệu nhựa Polypropylene, số lượng 4 pcs.

7.33. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-3EB-C (hoặc 637119-EB-C-SP)

Bộ kit ARO 637119-3EB-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-EB-C, và được kèm thêm đế bi ARO 92926 được chế tạo từ vật liệu nhựa Polypropylene, số lượng 4 pcs.

7.34. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-211-C (hoặc 637119-11-C-SS)

Bộ kit ARO 637119-211-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-11-C, và được kèm thêm đế bi ARO 90428-1 được chế tạo từ vật liệu thép không gỉ (tức inox), số lượng 4 pcs.

7.35. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-222-C (hoặc 637119-22-C-SS)

Bộ kit ARO 637119-222-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-22-C, và được kèm thêm đế bi ARO 90428-1 được chế tạo từ vật liệu thép không gỉ (tức inox), số lượng 4 pcs.

7.36. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-233-C (hoặc 637119-33-C-SS)

Bộ kit ARO 637119-233-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-33-C, và được kèm thêm đế bi ARO 90428-1 được chế tạo từ vật liệu thép không gỉ (tức inox), số lượng 4 pcs.

7.37. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-234-C (hoặc 637119-34-C-SS)

Bộ kit ARO 637119-234-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-34-C, và được kèm thêm đế bi ARO 90428-1 được chế tạo từ vật liệu thép không gỉ (tức inox), số lượng 4 pcs.

7.38. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-239-C (hoặc 637119-39-C-SS)

Bộ kit ARO 637119-239-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-39-C, và được kèm thêm đế bi ARO 90428-1 được chế tạo từ vật liệu thép không gỉ (tức inox), số lượng 4 pcs.

7.39. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-241-C (hoặc 637119-41-C-SS)

Bộ kit ARO 637119-241-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-41-C, và được kèm thêm đế bi ARO 90428-1 được chế tạo từ vật liệu thép không gỉ (tức inox), số lượng 4 pcs.

7.40. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-242-C (hoặc 637119-42-C-SS)

Bộ kit ARO 637119-242-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-42-C, và được kèm thêm đế bi ARO 90428-1 được chế tạo từ vật liệu thép không gỉ (tức inox), số lượng 4 pcs.

7.41. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-243-C (hoặc 637119-43-C-SS)

Bộ kit ARO 637119-243-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-43-C, và được kèm thêm đế bi ARO 90428-1 được chế tạo từ vật liệu thép không gỉ (tức inox), số lượng 4 pcs.

7.42. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-244-C (hoặc 637119-44-C-SS)

Bộ kit ARO 637119-244-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-44-C, và được kèm thêm đế bi ARO 90428-1 được chế tạo từ vật liệu thép không gỉ (tức inox), số lượng 4 pcs.

7.43. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-2A3-C (hoặc 637119-A3-C-SS)

Bộ kit ARO 637119-2A3-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-A3-C, và được kèm thêm đế bi ARO 90428-1 được chế tạo từ vật liệu thép không gỉ (tức inox), số lượng 4 pcs.

7.44. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-2A4-C (hoặc 637119-A4-C-SS)

Bộ kit ARO 637119-2A4-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-A4-C, và được kèm thêm đế bi ARO 90428-1 được chế tạo từ vật liệu thép không gỉ (tức inox), số lượng 4 pcs.

7.45. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-2AB-C (hoặc 637119-AB-C-SS)

Bộ kit ARO 637119-2AB-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-AB-C, và được kèm thêm đế bi ARO 90428-1 được chế tạo từ vật liệu thép không gỉ (tức inox), số lượng 4 pcs.

7.46. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-2EB-C (hoặc 637119-EB-C-SS)

Bộ kit ARO 637119-2EB-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-EB-C, và được kèm thêm đế bi ARO 90428-1 được chế tạo từ vật liệu thép không gỉ (tức inox), số lượng 4 pcs.

7.47. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-24B-C (hoặc 637119-4B-C-SS)

Bộ kit ARO 637119-24B-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-4B-C, và được kèm thêm đế bi ARO 90428-1 được chế tạo từ vật liệu thép không gỉ (tức inox), số lượng 4 pcs.

7.48. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-2A1-C (hoặc 637119-A1-C-SS)

Bộ kit ARO 637119-2A1-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-A1-C, và được kèm thêm đế bi ARO 90428-1 được chế tạo từ vật liệu thép không gỉ (tức inox), số lượng 4 pcs.

7.49. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-2A2-C (hoặc 637119-A2-C-SS)

Bộ kit ARO 637119-2A2-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-A2-C, và được kèm thêm đế bi ARO 90428-1 được chế tạo từ vật liệu thép không gỉ (tức inox), số lượng 4 pcs.

7.50. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-422-C (hoặc 637119-22-C-SK)

Bộ kit ARO 637119-422-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-22-C, và được kèm thêm đế bi ARO 92941 được chế tạo từ vật liệu nhựa PVDF (còn gọi là nhựa Kynar), số lượng 4 pcs.

7.51. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-433-C (hoặc 637119-33-C-SK)

Bộ kit ARO 637119-433-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-33-C, và được kèm thêm đế bi ARO 92941 được chế tạo từ vật liệu nhựa PVDF (còn gọi là nhựa Kynar), số lượng 4 pcs.

7.52. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-434-C (hoặc 637119-34-C-SK)

Bộ kit ARO 637119-434-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-34-C, và được kèm thêm đế bi ARO 92941 được chế tạo từ vật liệu nhựa PVDF (còn gọi là nhựa Kynar), số lượng 4 pcs.

7.53. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-443-C (hoặc 637119-43-C-SK)

Bộ kit ARO 637119-443-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-43-C, và được kèm thêm đế bi ARO 92941 được chế tạo từ vật liệu nhựa PVDF (còn gọi là nhựa Kynar), số lượng 4 pcs.

7.54. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-444-C (hoặc 637119-44-C-SK)

Bộ kit ARO 637119-444-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-44-C, và được kèm thêm đế bi ARO 92941 được chế tạo từ vật liệu nhựa PVDF (còn gọi là nhựa Kynar), số lượng 4 pcs.

7.55. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-44B-C (hoặc 637119-4B-C-SK)

Bộ kit ARO 637119-44B-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-4B-C, và được kèm thêm đế bi ARO 92941 được chế tạo từ vật liệu nhựa PVDF (còn gọi là nhựa Kynar), số lượng 4 pcs.

7.56. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-4EB-C (hoặc 637119-EB-C-SK)

Bộ kit ARO 637119-4EB-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-EB-C, và được kèm thêm đế bi ARO 92941 được chế tạo từ vật liệu nhựa PVDF (còn gọi là nhựa Kynar), số lượng 4 pcs.

7.57. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-111-C (hoặc 637119-11-C-SF)

Bộ kit ARO 637119-111-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-11-C, và được kèm thêm đế bi ARO 92008-1 được chế tạo từ vật liệu Nhôm, số lượng 4 pcs.

7.58. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-122-C (hoặc 637119-22-C-SF)

Bộ kit ARO 637119-122-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-22-C, và được kèm thêm đế bi ARO 92008-1 được chế tạo từ vật liệu Nhôm, số lượng 4 pcs.

7.59. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-141-C (hoặc 637119-41-C-SF)

Bộ kit ARO 637119-141-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-41-C, và được kèm thêm đế bi ARO 92008-1 được chế tạo từ vật liệu Nhôm, số lượng 4 pcs.

7.60. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-142-C (hoặc 637119-42-C-SF)

Bộ kit ARO 637119-142-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-42-C, và được kèm thêm đế bi ARO 92008-1 được chế tạo từ vật liệu Nhôm, số lượng 4 pcs.

7.61. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-143-C (hoặc 637119-43-C-SF)

Bộ kit ARO 637119-143-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-43-C, và được kèm thêm đế bi ARO 92008-1 được chế tạo từ vật liệu Nhôm, số lượng 4 pcs.

7.62. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-14B-C (hoặc 637119-4B-C-SF)

Bộ kit ARO 637119-14B-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-4B-C, và được kèm thêm đế bi ARO 92008-1 được chế tạo từ vật liệu Nhôm, số lượng 4 pcs.

7.62. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-161-C (hoặc 637119-61-C-SF)

Bộ kit ARO 637119-161-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-61-C, và được kèm thêm đế bi ARO 92008-1 được chế tạo từ vật liệu Nhôm, số lượng 4 pcs.

7.63. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-162-C (hoặc 637119-62-C-SF)

Bộ kit ARO 637119-162-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-62-C, và được kèm thêm đế bi ARO 92008-1 được chế tạo từ vật liệu Nhôm, số lượng 4 pcs.

7.64. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-163-C (hoặc 637119-63-C-SF)

Bộ kit ARO 637119-163-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-63-C, và được kèm thêm đế bi ARO 92008-1 được chế tạo từ vật liệu Nhôm, số lượng 4 pcs.

7.65. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-1C9-C (hoặc 637119-C9-C-SF)

Bộ kit ARO 637119-1C9-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-C9-C, và được kèm thêm đế bi ARO 92008-1 được chế tạo từ vật liệu Nhôm, số lượng 4 pcs.

7.66. Fluid Section Repair Kit ARO 637119-1EB-C (hoặc 637119-EB-C-SF)

Bộ kit ARO 637119-1EB-C bao gồm các chi tiết bên trong giống y như bộ Fluid Section Kit 637119-EB-C, và được kèm thêm đế bi ARO 92008-1 được chế tạo từ vật liệu Nhôm, số lượng 4 pcs.

8. Xem báo giá Fluid Section Kit ARO 66615X-X-C

Tiếp sau đây là danh sách báo giá bộ Fluid Section Kit ARO cho dòng máy bơm 66615X-X-C.

Khác với các dòng bơm khác, máy bơm màng 66615X-X-C chỉ sử dụng các bộ Fluid Kit được ký hiệu dạng 637124-XX, tức là những bộ kit không bao gồm đế bi kèm theo.

Hãy xem tất cả các bộ kit dùng cho bơm màng 66615X-X-C dưới đây.

8.1. Fluid Section Kit ARO 637124-44

Bộ Fluid Kit Aro 637124-44 chứa các phụ tùng sửa chữa máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 92757-4 được sản xuất bằng nguyên liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Màng overlay ARO 94617 được sản xuất bằng nguyên liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs.
 • Màng bơm ARO 94616 được sản xuất bằng nguyên liệu Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y328-16 được sản xuất bằng nguyên liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y220-230 được sản xuất bằng nguyên liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-117 được sản xuất bằng nguyên liệu Buna-N, số lượng 1 pcs
 • Long đền ARO 93065 được sản xuất bằng nguyên liệu inox (hay thép không gỉ), số lượng 2 pcs.

8.2. Fluid Section Kit ARO 637124-22

Bộ Fluid Kit Aro 637124-22 chứa các phụ tùng sửa chữa máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 92757-2 được sản xuất bằng nguyên liệu Buna, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 94615-G được sản xuất bằng nguyên liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-16 được sản xuất bằng nguyên liệu Buna, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-230 được sản xuất bằng nguyên liệu Buna, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-117 được sản xuất bằng nguyên liệu Buna-N, số lượng 1 pcs
 • Long đền ARO 93065 được sản xuất bằng nguyên liệu inox (hay thép không gỉ), số lượng 2 pcs.

8.3. Fluid Section Kit ARO 637124-33

Bộ Fluid Kit Aro 637124-33 chứa các phụ tùng sửa chữa máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 92757-3 được sản xuất bằng nguyên liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 92755-3 được sản xuất bằng nguyên liệu FKM/Viton, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y328-16 được sản xuất bằng nguyên liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y327-230 được sản xuất bằng nguyên liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-117 được sản xuất bằng nguyên liệu Buna-N, số lượng 1 pcs
 • Long đền ARO 93065 được sản xuất bằng nguyên liệu inox (hay thép không gỉ), số lượng 2 pcs.

8.4. Fluid Section Kit ARO 637124-39

Bộ Fluid Kit Aro 637124-39 chứa các phụ tùng sửa chữa máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 92757-3 được sản xuất bằng nguyên liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 94615-9 được sản xuất bằng nguyên liệu Hytrel, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y328-16 được sản xuất bằng nguyên liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y327-230 được sản xuất bằng nguyên liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-117 được sản xuất bằng nguyên liệu Buna-N, số lượng 1 pcs
 • Long đền ARO 93065 được sản xuất bằng nguyên liệu inox (hay thép không gỉ), số lượng 2 pcs.

8.5. Fluid Section Kit ARO 637124-43

Bộ Fluid Kit Aro 637124-43 chứa các phụ tùng sửa chữa máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 92757-4 được sản xuất bằng nguyên liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 92755-3 được sản xuất bằng nguyên liệu FKM/Viton, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y328-16 được sản xuất bằng nguyên liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y327-230 được sản xuất bằng nguyên liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-117 được sản xuất bằng nguyên liệu Buna-N, số lượng 1 pcs
 • Long đền ARO 93065 được sản xuất bằng nguyên liệu inox (hay thép không gỉ), số lượng 2 pcs.

8.6. Fluid Section Kit ARO 637124-4B

Bộ Fluid Kit Aro 637124-4B chứa các phụ tùng sửa chữa máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 92757-4 được sản xuất bằng nguyên liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 94615-A được sản xuất bằng nguyên liệu Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y328-16 được sản xuất bằng nguyên liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO 92761 được sản xuất bằng nguyên liệu EPDM, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-117 được sản xuất bằng nguyên liệu Buna-N, số lượng 1 pcs
 • Long đền ARO 93065 được sản xuất bằng nguyên liệu inox (hay thép không gỉ), số lượng 2 pcs.

8.7. Fluid Section Kit ARO 637124-A1

Bộ Fluid Kit Aro 637124-A1 chứa các phụ tùng sửa chữa máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 94804 được sản xuất bằng nguyên liệu inox, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 92755-1 được sản xuất bằng nguyên liệu Neoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-16 được sản xuất bằng nguyên liệu Buna, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-230 được sản xuất bằng nguyên liệu Buna, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-117 được sản xuất bằng nguyên liệu Buna-N, số lượng 1 pcs
 • Long đền ARO 93065 được sản xuất bằng nguyên liệu inox (hay thép không gỉ), số lượng 2 pcs.

8.8. Fluid Section Kit ARO 637124-A4

Bộ Fluid Kit Aro 637124-A4 chứa các phụ tùng sửa chữa máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 94804 được sản xuất bằng nguyên liệu inox, số lượng 4 pcs.
 • Màng overlay ARO 94617 được sản xuất bằng nguyên liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs.
 • Màng bơm ARO 94616 được sản xuất bằng nguyên liệu Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y328-16 được sản xuất bằng nguyên liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y220-230 được sản xuất bằng nguyên liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-117 được sản xuất bằng nguyên liệu Buna-N, số lượng 1 pcs
 • Long đền ARO 93065 được sản xuất bằng nguyên liệu inox (hay thép không gỉ), số lượng 2 pcs.

8.9. Fluid Section Kit ARO 637124-C9

Bộ Fluid Kit Aro 637124-39 chứa các phụ tùng sửa chữa máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 92757-3 được sản xuất bằng nguyên liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 94615-9 được sản xuất bằng nguyên liệu Hytrel, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y328-16 được sản xuất bằng nguyên liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y327-230 được sản xuất bằng nguyên liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-117 được sản xuất bằng nguyên liệu Buna-N, số lượng 1 pcs
 • Long đền ARO 93065 được sản xuất bằng nguyên liệu inox (hay thép không gỉ), số lượng 2 pcs.

8.10. Fluid Section Kit ARO 637124-EB

Bộ Fluid Kit Aro 637124-EB chứa các phụ tùng sửa chữa máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 92757-A được sản xuất bằng nguyên liệu Santoprene, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 94615-A được sản xuất bằng nguyên liệu Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y328-16 được sản xuất bằng nguyên liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO 92761 được sản xuất bằng nguyên liệu EPDM, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-117 được sản xuất bằng nguyên liệu Buna-N, số lượng 1 pcs
 • Long đền ARO 93065 được sản xuất bằng nguyên liệu inox (hay thép không gỉ), số lượng 2 pcs.

8.11. Fluid Section Kit ARO 637124-61

Bộ Fluid Kit Aro 637124-61 chứa các phụ tùng sửa chữa máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 92727-6 được sản xuất bằng nguyên liệu Acetal, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 92755-1 được sản xuất bằng nguyên liệu Neoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-16 được sản xuất bằng nguyên liệu Buna, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-230 được sản xuất bằng nguyên liệu Buna, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-117 được sản xuất bằng nguyên liệu Buna-N, số lượng 1 pcs
 • Long đền ARO 93065 được sản xuất bằng nguyên liệu inox (hay thép không gỉ), số lượng 2 pcs.

8.12. Fluid Section Kit ARO 637124-62

Bộ Fluid Kit Aro 637124-62 chứa các phụ tùng sửa chữa máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 92727-6 được sản xuất bằng nguyên liệu Acetal, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 94615-G được sản xuất bằng nguyên liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-16 được sản xuất bằng nguyên liệu Buna, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-230 được sản xuất bằng nguyên liệu Buna, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-117 được sản xuất bằng nguyên liệu Buna-N, số lượng 1 pcs
 • Long đền ARO 93065 được sản xuất bằng nguyên liệu inox (hay thép không gỉ), số lượng 2 pcs.

8.13. Fluid Section Kit ARO 637124-41

Bộ Fluid Kit Aro 637124-41 chứa các phụ tùng sửa chữa máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 92757-4 được sản xuất bằng nguyên liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 92755-1 được sản xuất bằng nguyên liệu Neoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-16 được sản xuất bằng nguyên liệu Buna, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-230 được sản xuất bằng nguyên liệu Buna, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-117 được sản xuất bằng nguyên liệu Buna-N, số lượng 1 pcs
 • Long đền ARO 93065 được sản xuất bằng nguyên liệu inox (hay thép không gỉ), số lượng 2 pcs.

8.14. Fluid Section Kit ARO 637124-49

Bộ Fluid Kit Aro 637124-39 chứa các phụ tùng sửa chữa máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 92757-4 được sản xuất bằng nguyên liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 94615-9 được sản xuất bằng nguyên liệu Hytrel, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y328-16 được sản xuất bằng nguyên liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y327-230 được sản xuất bằng nguyên liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-117 được sản xuất bằng nguyên liệu Buna-N, số lượng 1 pcs
 • Long đền ARO 93065 được sản xuất bằng nguyên liệu inox (hay thép không gỉ), số lượng 2 pcs.

9. Xem báo giá Fluid Kit ARO 66620X-X-C

Đối với dòng máy bơm màng khí nén ARO 66620X-X-C, các bộ Fluid Section Repair Kit có thể sử dụng được ký hiệu là 637124-XX, đồng nghĩa với việc chúng sử dụng chung tất cả các bộ Fluid Kit ARO dùng cho máy bơm 66615X-X-C.

Vì thế bạn có thể tham khảo các bộ kit dùng cho cả dòng bơm 66620X-X-C và 66615X-X-C tại đây.

10. Xem báo giá Fluid Kit ARO 66625X-XXX-C

Để kết thúc phần 1 thông tin báo giá các bộ Fluid Kit dùng cho máy bơm AODD ARO, tôi sẽ nói về các bộ kit dùng cho bơm ARO 66625X-XXX-C.

Dòng bơm này sử dụng cả 2 loại bộ kit gồm đế bi (ký hiệu 637432-XXX) và không gồm đế bi (637432-XX).

10.1. Fluid Kit ARO 637432-22

Bộ Fluid Kit Aro 637432-22 được trang bị các phụ tùng sửa máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93358-2 được tạo ra từ nguyên liệu Buna Nitrile, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 97284-2 được tạo ra từ nguyên liệu Buna Nitrile, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-237 được tạo ra từ nguyên liệu Buna Nitrile, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-117 được tạo ra từ nguyên liệu Buna Nitrile, số lượng 1 pcs

10.2. Fluid Kit ARO 637432-44

Bộ Fluid Kit Aro 637432-44 được trang bị các phụ tùng sửa máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93358-4 được tạo ra từ nguyên liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Màng overlay ARO 96392-T được tạo ra từ nguyên liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs.
 • Màng bơm ARO 96393-A được tạo ra từ nguyên liệu Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y328-237 được tạo ra từ nguyên liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-117 được tạo ra từ nguyên liệu Buna-N, số lượng 1 pcs

10.3. Fluid Kit ARO 637432-EB

Bộ Fluid Kit Aro 637432-EB được trang bị các phụ tùng sửa máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93358-A được tạo ra từ nguyên liệu Santoprene, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 96391-A được tạo ra từ nguyên liệu Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 94356 được tạo ra từ nguyên liệu EPDM, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-117 được tạo ra từ nguyên liệu Buna-N, số lượng 1 pcs

10.4. Fluid Kit ARO 637432-C9

Bộ Fluid Kit Aro 637432-C9 được trang bị các phụ tùng sửa máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93358-C được tạo ra từ nguyên liệu Hytrel, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 96391-C được tạo ra từ nguyên liệu Hytrel, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y327-237 được tạo ra từ nguyên liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y330-117 được tạo ra từ nguyên liệu Buna-N, số lượng 1 pcs

10.5. Fluid Kit ARO 637432-222 (hoặc 637432-22-SS)

Bộ Fluid Kit ARO 637432-222 sử dụng các thành phần phụ tùng bên trong giống hệt với bộ Kit 637432-22, và kèm thêm đế bi ARO 94353 bằng vật liệu inox, số lượng 4 pcs.

10.6. Fluid Kit ARO 637432-244 (hoặc 637432-44-SS)

Bộ Fluid Kit ARO 637432-244 sử dụng các thành phần phụ tùng bên trong giống hệt với bộ Kit 637432-44, và kèm thêm đế bi ARO 94353 bằng vật liệu inox, số lượng 4 pcs.

10.7. Fluid Kit ARO 637432-2EB (hoặc 637432-EB-SS)

Bộ Fluid Kit ARO 637432-2EB sử dụng các thành phần phụ tùng bên trong giống hệt với bộ Kit 637432-EB, và kèm thêm đế bi ARO 94353 bằng vật liệu inox, số lượng 4 pcs.

10.8. Fluid Kit ARO 637432-944 (hoặc 637432-44-SC)

Bộ Fluid Kit ARO 637432-944 sử dụng các thành phần phụ tùng bên trong giống hệt với bộ Kit 637432-44, và kèm thêm đế bi ARO 94328-C bằng vật liệu Hytrel, số lượng 4 pcs.

10.9. Fluid Kit ARO 637432-9C9 (hoặc 637432-C9-SC)

Bộ Fluid Kit ARO 637432-9C9 sử dụng các thành phần phụ tùng bên trong giống hệt với bộ Kit 637432-C9, và kèm thêm đế bi ARO 94328-C bằng vật liệu Hytrel, số lượng 4 pcs.

10.10. Fluid Kit ARO 637432-EEB (hoặc 637432-EB-SA)

Bộ Fluid Kit ARO 637432-EEB sử dụng các thành phần phụ tùng bên trong giống hệt với bộ Kit 637432-EB, và kèm thêm đế bi ARO 94328-A bằng vật liệu Santoprene, số lượng 4 pcs.

10.11. Fluid Kit ARO 637432-G22 (hoặc 637432-G22)

Bộ Fluid Kit ARO 637432-G22 sử dụng các thành phần phụ tùng bên trong gần giống với bộ Kit 637432-22, và kèm thêm đế bi ARO 94328-G bằng vật liệu Buna Nitrile, số lượng 4 pcs.

Xem tiếp:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *