Bảng báo giá Fluid Kit ARO - Full list 100% 400x400

Bảng báo giá Fluid Section Repair Kit ARO – Full list 100% | END Leave a comment

Đây là phần cuối trong danh mục tổng hợp báo giá tất cả các bộ Fluid Section Repair Kit ARO dùng cho máy bơm màng khí nén ARO. Gọi ngay hotline 0932.155.687 hỗ trợ 24/7 để nhận báo giá nhanh nhất.

Xem tiếp:

Bảng báo giá Fluid Kit ARO - Full list 100% 870x300

23. Mua Fluid Section Repair Kit ARO PX10X-XXX-XXX-AXXX giá rẻ

Sê-ri bơm màng ARO PX10X-XXX-XXX-AXXX sử dụng cả 2 loại Fluid Section Kit là 637401-XXX (có đế bi đi kèm) và 637401-XX (không kèm đế bi).

Tôi đã tóm tắt thành phần chi tiết các phụ tùng bên trong bộ Fluid Section Repair Kit ARO PX10X-XXX-XXX-AXXX trong bảng dưới đây.

Phụ tùng máy bơm màng ARO bên trong bộ Fluid Kit dùng cho sê-ri PX10X-XXX-XXX-AXXX
Phụ tùng máy bơm màng ARO bên trong bộ Fluid Kit dùng cho sê-ri PX10X-XXX-XXX-AXXX

Tôi cũng xin lưu ý bạn rằng, bên trong thành phần của các bộ Fluid Kit dùng cho máy bơm PX10X-XXX-XXX-AXXX sẽ chứa thêm một số phụ kiện dùng để thay thế và sửa chữa cho bộ chia khí ARO bên trong máy.

Các bộ Fluid Kit dùng cho máy bơm PX10X-XXX-XXX-AXXX cũng có thể dùng cho các dòng bơm khác như PD10X-X-X, PE10X-X-X, PM10X-X-X-A02 và PW10A-X-X.

23.1. Fluid Section Repair Kit ARO 637401-AA

Bộ Fluid Section Kit ARO 637401-AA chứa các phụ kiện dùng cho máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93278-A bằng Santoprene, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 96267-A bằng Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 93280 bằng EPDM, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO 93279 bằng EPDM, số lượng 4 pcs
 • Miếng đệm ARO 95843 bằng Buna, số lượng 2 pcs
 • U-cup ARO Y186-49 bằng Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-114 bằng Buna, số lượng 2 pcs.
 • Long đền ARO 96006 bằng đồng, số lượng 4 pcs.
 • Vòng đệm ARO 96292 bằng Buna, số lượng 8 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-202 bằng Buna, số lượng 2 pcs

23.2. Fluid Section Repair Kit ARO 637401-CC

Bộ Fluid Section Kit ARO 637401-CC chứa các phụ kiện dùng cho máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93278-C bằng Hytrel, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 96267-C bằng Hytrel, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y327-225 bằng FKM/Viton, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y327-220 bằng FKM/Viton, số lượng 4 pcs
 • Miếng đệm ARO 95843 bằng Buna, số lượng 2 pcs
 • U-cup ARO Y186-49 bằng Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-114 bằng Buna, số lượng 2 pcs.
 • Long đền ARO 96006 bằng đồng, số lượng 4 pcs.
 • Vòng đệm ARO 96292 bằng Buna, số lượng 8 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-202 bằng Buna, số lượng 2 pcs

23.3. Fluid Section Repair Kit ARO 637401-GG

Bộ Fluid Section Kit ARO 637401-GG chứa các phụ kiện dùng cho máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93278-2 bằng Buna, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 96267-G bằng Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-225 bằng Buna, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-220 bằng Buna, số lượng 4 pcs
 • Miếng đệm ARO 95843 bằng Buna, số lượng 2 pcs
 • U-cup ARO Y186-49 bằng Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-114 bằng Buna, số lượng 2 pcs.
 • Long đền ARO 96006 bằng đồng, số lượng 4 pcs.
 • Vòng đệm ARO 96292 bằng Buna, số lượng 8 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-202 bằng Buna, số lượng 2 pcs

23.4. Fluid Section Repair Kit ARO 637401-SA

Bộ Fluid Section Kit ARO 637401-SA chứa các phụ kiện dùng cho máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 92408 bằng inox, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 96267-A bằng Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 93280 bằng EPDM, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO 93279 bằng EPDM, số lượng 4 pcs
 • Miếng đệm ARO 95843 bằng Buna, số lượng 2 pcs
 • U-cup ARO Y186-49 bằng Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-114 bằng Buna, số lượng 2 pcs.
 • Long đền ARO 96006 bằng đồng, số lượng 4 pcs.
 • Vòng đệm ARO 96292 bằng Buna, số lượng 8 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-202 bằng Buna, số lượng 2 pcs

23.5. Fluid Section Repair Kit ARO 637401-ST

Bộ Fluid Section Kit ARO 637401-ST chứa các phụ kiện dùng cho máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 92408 bằng inox, số lượng 4 pcs.
 • Màng Overlay ARO 96146-T bằng PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs.
 • Màng bơm ARO 96145-A bằng Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 93282 bằng PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO 93281 bằng PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Miếng đệm ARO 95843 bằng Buna, số lượng 2 pcs
 • U-cup ARO Y186-49 bằng Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-114 bằng Buna, số lượng 2 pcs.
 • Long đền ARO 96006 bằng đồng, số lượng 4 pcs.
 • Vòng đệm ARO 96292 bằng Buna, số lượng 8 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-202 bằng Buna, số lượng 2 pcs

23.6. Fluid Section Repair Kit ARO 637401-TA

Bộ Fluid Section Kit ARO 637401-TA chứa các phụ kiện dùng cho máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93278-4 bằng PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 96267-A bằng Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 93280 bằng EPDM, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO 93279 bằng EPDM, số lượng 4 pcs
 • Miếng đệm ARO 95843 bằng Buna, số lượng 2 pcs
 • U-cup ARO Y186-49 bằng Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-114 bằng Buna, số lượng 2 pcs.
 • Long đền ARO 96006 bằng đồng, số lượng 4 pcs.
 • Vòng đệm ARO 96292 bằng Buna, số lượng 8 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-202 bằng Buna, số lượng 2 pcs

23.7.Fluid Section Repair Kit ARO 637401-TT

Bộ Fluid Section Kit ARO 637401-TT chứa các phụ kiện dùng cho máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93278-4 bằng PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Màng Overlay ARO 96146-T bằng PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs.
 • Màng bơm ARO 96145-A bằng Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 93282 bằng PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO 93281 bằng PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Miếng đệm ARO 95843 bằng Buna, số lượng 2 pcs
 • U-cup ARO Y186-49 bằng Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-114 bằng Buna, số lượng 2 pcs.
 • Long đền ARO 96006 bằng đồng, số lượng 4 pcs.
 • Vòng đệm ARO 96292 bằng Buna, số lượng 8 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-202 bằng Buna, số lượng 2 pcs

23.8. Fluid Section Repair Kit ARO 637401-TM

Bộ Fluid Section Kit ARO 637401-TM chứa các phụ kiện dùng cho máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93278-4 bằng PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 96267-M bằng Santoprene chuẩn y tế (tiếng Anh gọi là Medical Grade Santoprene), số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 93282 bằng PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO 93281 bằng PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Miếng đệm ARO 95843 bằng Buna, số lượng 2 pcs
 • U-cup ARO Y186-49 bằng Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-114 bằng Buna, số lượng 2 pcs.
 • Long đền ARO 96006 bằng đồng, số lượng 4 pcs.
 • Vòng đệm ARO 96292 bằng Buna, số lượng 8 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-202 bằng Buna, số lượng 2 pcs

23.9. Fluid Section Repair Kit ARO 637401-VC

Bộ Fluid Section Kit ARO 637401-VC chứa các phụ kiện dùng cho máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93278-3 bằng FKM/Viton, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 96267-C bằng Hytrel, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y327-225 bằng FKM/Viton, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO Y327-220 bằng FKM/Viton, số lượng 4 pcs
 • Miếng đệm ARO 95843 bằng Buna, số lượng 2 pcs
 • U-cup ARO Y186-49 bằng Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-114 bằng Buna, số lượng 2 pcs.
 • Long đền ARO 96006 bằng đồng, số lượng 4 pcs.
 • Vòng đệm ARO 96292 bằng Buna, số lượng 8 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-202 bằng Buna, số lượng 2 pcs

23.10. Fluid Section Repair Kit ARO 637401-VV

Bộ Fluid Section Kit ARO 637401-VV chứa các phụ kiện dùng cho máy bơm màng ARO sau:

 • Bi ARO 93278-3 bằng FKM/Viton, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 95989-3 bằng FKM/Viton, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 93282 bằng PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Vòng đệm ARO 93281 bằng PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs
 • Miếng đệm ARO 95843 bằng Buna, số lượng 2 pcs
 • U-cup ARO Y186-49 bằng Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-114 bằng Buna, số lượng 2 pcs.
 • Long đền ARO 96006 bằng đồng, số lượng 4 pcs.
 • Vòng đệm ARO 96292 bằng Buna, số lượng 8 pcs
 • Vòng đệm ARO Y325-202 bằng Buna, số lượng 2 pcs

23.11. Fluid Section Repair Kit ARO 637401-AAA (hoặc 637401-AA-SA)

Bộ kit ARO 637401-AAA có các chi tiết bên trong giống y như bộ kit 637401-AA, kèm theo đó là đế bi ARO 96152-A bằng Santoprene, số lượng 4 pcs.

23.12. Fluid Section Repair Kit ARO 637401-SAA (hoặc 637401-AA-SS)

Bộ kit ARO 637401-SAA có các chi tiết bên trong giống y như bộ kit 637401-AA, kèm theo đó là đế bi ARO 96151 bằng inox, số lượng 4 pcs.

23.13. Fluid Section Repair Kit ARO 637401-SCC (hoặc 637401-CC-SS)

Bộ kit ARO 637401-SCC có các chi tiết bên trong giống y như bộ kit 637401-CC, kèm theo đó là đế bi ARO 96151 bằng inox, số lượng 4 pcs.

23.14. Fluid Section Repair Kit ARO 637401-SGG (hoặc 637401-GG-SS)

Bộ kit ARO 637401-SGG có các chi tiết bên trong giống y như bộ kit 637401-GG, kèm theo đó là đế bi ARO 96151 bằng inox, số lượng 4 pcs.

23.15. Fluid Section Repair Kit ARO 637401-SSA (hoặc 637401-SA-SS)

Bộ kit ARO 637401-SSA có các chi tiết bên trong giống y như bộ kit 637401-SA, kèm theo đó là đế bi ARO 96151 bằng inox, số lượng 4 pcs.

23.16. Fluid Section Repair Kit ARO 637401-SST (hoặc 637401-ST-SS)

Bộ kit ARO 637401-SST có các chi tiết bên trong giống y như bộ kit 637401-ST, kèm theo đó là đế bi ARO 96151 bằng inox, số lượng 4 pcs.

23.17. Fluid Section Repair Kit ARO 637401-STA (hoặc 637401-TA-SS)

Bộ kit ARO 637401-STA có các chi tiết bên trong giống y như bộ kit 637401-TA, kèm theo đó là đế bi ARO 96151 bằng inox, số lượng 4 pcs.

23.18. Fluid Section Repair Kit ARO 637401-STM (hoặc 637401-TM-SS)

Bộ kit ARO 637401-STM có các chi tiết bên trong giống y như bộ kit 637401-TM, kèm theo đó là đế bi ARO 96151 bằng inox, số lượng 4 pcs.

23.19. Fluid Section Repair Kit ARO 637401-STT (hoặc 637401-TT-SS)

Bộ kit ARO 637401-STT có các chi tiết bên trong giống y như bộ kit 637401-TT, kèm theo đó là đế bi ARO 96151 bằng inox, số lượng 4 pcs.

23.20. Fluid Section Repair Kit ARO 637401-SVC (hoặc 637401-VC-SS)

Bộ kit ARO 637401-SVC có các chi tiết bên trong giống y như bộ kit 637401-VC, kèm theo đó là đế bi ARO 96151 bằng inox, số lượng 4 pcs.

23.21. Fluid Section Repair Kit ARO 637401-CCC (hoặc 637401-CC-SC)

Bộ kit ARO 637401-CCC có các chi tiết bên trong giống y như bộ kit 637401-CC, kèm theo đó là đế bi ARO 96152-C bằng Hytrel, số lượng 4 pcs.

23.22. Fluid Section Repair Kit ARO 637401-CTT (hoặc 637401-TT-SC)

Bộ kit ARO 637401-CTT có các chi tiết bên trong giống y như bộ kit 637401-TT, kèm theo đó là đế bi ARO 96152-C bằng Hytrel, số lượng 4 pcs.

23.23. Fluid Section Repair Kit ARO 637401-GGG (hoặc 637401-GG-SG)

Bộ kit ARO 637401-GGG có các chi tiết bên trong giống y như bộ kit 637401-GG, kèm theo đó là đế bi ARO 96152-G bằng Buna, số lượng 4 pcs.

23.24. Fluid Section Repair Kit ARO 637401-FTT (hoặc 637401-TT-SF)

Bộ kit ARO 637401-FTT có các chi tiết bên trong giống y như bộ kit 637401-TT, kèm theo đó là đế bi ARO 96156 bằng Nhôm, số lượng 4 pcs.

23.25. Fluid Section Repair Kit ARO 637401-SVV (hoặc 637401-VV-SS)

Bộ kit ARO 637401-SVV có các chi tiết bên trong giống y như bộ kit 637401-VV, kèm theo đó là đế bi ARO 96151 bằng inox, số lượng 4 pcs.

24. Mua Fluid Section Repair Kit ARO PX15P-XXX-XXX-AXXX giá rẻ

Dòng máy bơm ARO PX15P-XXX-XXX-AXXX sử dụng 2 loại bộ Fluid Section Kit, bao gồm loại có kèm đế bi (637391-XXX) và loại không kèm đế bi (637391-XX).

Đối với những bộ Fluid Kit không kèm đế bi 637391-XX, tôi đã đề cập trong phần thông tin về bộ kit dùng cho máy bơm PD15E-XXX-XXX, bạn có thể xem lại bằng cách nhấp vào đây.

Chi tiết các phụ tùng máy bơm màng nằm trong bộ Fluid Kit ARO dùng cho dòng máy PD15E-XXX-XXX

Đối với những bộ Fluid Kit kèm đế bi 637391-XXX, tôi sẽ trình bày như bên dưới.

24.1. Fluid Section Kit ARO 637391-PAA (hoặc 637391-AA-SP)

Bộ Kit ARO 637391-PAA được trang bị các thành phần phụ tùng máy bơm màng ARO tương tự như bộ kit 637433-AA, và được bổ sung thêm đế bi ARO 96070-1 làm từ chất liệu Polypropylene, số lượng 4 pcs.

Bộ Fluid Section Kit ARO 637391-PAA có thể sử dụng được cho các dòng bơm PD15E-XXX-XXX, PD15P-X và PE15P-X.

24.2. Fluid Section Kit ARO 637391-PCC (hoặc 637391-CC-SP)

Bộ Kit ARO 637391-PCC được trang bị các thành phần phụ tùng máy bơm màng ARO tương tự như bộ kit 637433-CC, và được bổ sung thêm đế bi ARO 96070-1 làm từ chất liệu Polypropylene, số lượng 4 pcs.

Bộ Fluid Section Kit ARO 637391-PCC có thể sử dụng được cho các dòng bơm PD15E-XXX-XXX, PD15P-X và PE15P-X.

24.3. Fluid Section Kit ARO 37391-PGG (hoặc 637391-GG-SP)

Bộ Kit ARO 637391-PGG được trang bị các thành phần phụ tùng máy bơm màng ARO tương tự như bộ kit 637433-GG, và được bổ sung thêm đế bi ARO 96070-1 làm từ chất liệu Polypropylene, số lượng 4 pcs.

Bộ Fluid Section Kit ARO 637391-PGG có thể sử dụng được cho các dòng bơm PD15E-XXX-XXX, PD15P-X và PE15P-X.

24.4. Fluid Section Kit ARO 637391-PTT (hoặc 637391-TT-SP)

Bộ Kit ARO 637391-PTT được trang bị các thành phần phụ tùng máy bơm màng ARO tương tự như bộ kit 637433-TT, và được bổ sung thêm đế bi ARO 96070-1 làm từ chất liệu Polypropylene, số lượng 4 pcs.

Bộ Fluid Section Kit ARO 637391-PTT có thể sử dụng được cho các dòng bơm PD15E-XXX-XXX, PD15P-X và PE15P-X.

25. Mua Fluid Section Repair Kit ARO PX15X-XXX-XXX-AXXX giá rẻ

Máy bơm ARO PX15X-XXX-XXX-AXXX được trang bị khả năng sử dụng 2 loại bộ Fluid Section Kit, bao gồm loại kèm đế bi 637375-XXX và loại không đế bi 637375-XX.

Bên trong các bộ fluid kit này, sẽ có 1 số phụ tùng được dùng để sửa chữa bộ chia khí ARO của máy bơm.

Các bộ Fluid Kit này dùng được cho máy bơm thuộc các dòng PD15X-XXX-XXX, PE15X-XXX-XXX, PM15X-X-X-A02…

25.1. Fluid Section Repair Kit ARO 637375-AA

Bộ Fluid Section Kit ARO 637375-AA được cấu thành từ những phụ tùng bơm sau:

 • Bi ARO 95826-A làm từ chất liệu Santoprene, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 96166-A làm từ chất liệu Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 95992 làm từ chất liệu EPDM, số lượng 4 pcs.
 • Miếng đệm ARO 95843 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • U-cup ARO Y186-50 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-114 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 96291 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-202 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.

25.2. Fluid Section Repair Kit ARO 637375-CC

Bộ Fluid Section Kit ARO 637375-CC được cấu thành từ những phụ tùng bơm sau:

 • Bi ARO 95826-C làm từ chất liệu Hytrel, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 96166-C làm từ chất liệu Hytrel, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y327-233 làm từ chất liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs.
 • Miếng đệm ARO 95843 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • U-cup ARO Y186-50 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-114 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 96291 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-202 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.

25.3. Fluid Section Repair Kit ARO 637375-GG

Bộ Fluid Kit ARO 637375-GG được cấu thành từ những phụ tùng bơm sau:

 • Bi ARO 95826-2 làm từ chất liệu Buna, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 96166-G làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-233 làm từ chất liệu Buna, số lượng 4 pcs.
 • Miếng đệm ARO 95843 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • U-cup ARO Y186-50 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-114 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 96291 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-202 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.

25.4. Fluid Section Repair Kit ARO 637375-TA

Bộ Fluid Kit ARO 637375-TA được cấu thành từ những phụ tùng bơm sau:

 • Bi ARO 95826-4 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 96166-A làm từ chất liệu Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 95992 làm từ chất liệu EPDM, số lượng 4 pcs.
 • Miếng đệm ARO 95843 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • U-cup ARO Y186-50 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-114 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 96291 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-202 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.

25.5. Fluid Section Repair Kit ARO 637375-TM

Bộ Fluid Kit ARO 637375-TM được cấu thành từ những phụ tùng bơm sau:

 • Bi ARO 95826-4 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 96166-M làm từ chất liệu Santoprene chuẩn y tế (tức Medical Grade Santoprene), số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y328-233 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Miếng đệm ARO 95843 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • U-cup ARO Y186-50 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-114 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 96291 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-202 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.

25.6. Fluid Section Repair Kit ARO 637375-TT

Bộ Fluid Kit ARO 637375-TT được cấu thành từ những phụ tùng bơm sau:

 • Bi ARO 95826-4 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Màng overlay ARO 96165-T làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs.
 • Màng bơm ARO 96164-A làm từ chất liệu Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y328-233 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Miếng đệm ARO 95843 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • U-cup ARO Y186-50 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-114 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 96291 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-202 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.

25.7. Fluid Section Repair Kit ARO 637375-VC

Bộ Fluid Kit ARO 637375-VC được cấu thành từ những phụ tùng bơm sau:

 • Bi ARO 95826-3 làm từ chất liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 96166-C làm từ chất liệu Hytrel, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y327-233 làm từ chất liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs.
 • Miếng đệm ARO 95843 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • U-cup ARO Y186-50 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-114 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 96291 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-202 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.

25.8. Fluid Section Repair Kit ARO 637375-VV

Bộ Fluid Kit ARO 637375-VV được cấu thành từ những phụ tùng bơm sau:

 • Bi ARO 95826-3 làm từ chất liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 95820-3 làm từ chất liệu FKM/Viton, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y327-233 làm từ chất liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs.
 • Miếng đệm ARO 95843 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • U-cup ARO Y186-50 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-114 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 96291 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-202 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.

25.9. Fluid Section Repair Kit ARO 637375-AAA (hoặc 637375-AA-SA)

Bộ Fluid Kit ARO 637375-AAA có thành phần phụ tùng giống hệt như bộ kit 637375-AA, cộng thêm 4 đế bi ARO 95825-A bằng Santoprene.

25.10. Fluid Section Repair Kit ARO 637375-GGG (hoặc 637375-GG-SG)

Bộ Fluid Kit ARO 637375-GGG có thành phần phụ tùng giống hệt như bộ kit 637375-GG, cộng thêm 4 đế bi ARO 95825-G bằng Buna.

25.11. Fluid Section Repair Kit ARO 637375-FTT (hoặc 637375-TT-SF)

Bộ Fluid Kit ARO 637375-FTT có thành phần phụ tùng giống hệt như bộ kit 637375-TT, cộng thêm 4 đế bi ARO 95892 bằng Nhôm.

25.12. Fluid Section Repair Kit ARO 637375-CCC (hoặc 637375-CC-SC)

Bộ Fluid Kit ARO 637375-CCC có thành phần phụ tùng giống hệt như bộ kit 637375-CC, cộng thêm 4 đế bi ARO 95825-C bằng Hytrel.

26. Fluid Section Repair Kit ARO PX20P giá tốt

Dòng máy bơm màng PX20P-XXX-XXX-AXXX sử dụng 2 loại Fluid Section Kit bao gồm 637373-XXX (có đế bi) và 637373-XX (không đế bi).

Bảng tóm tắt các thành phần dùng cho 2 loại Fluid Kit này được trình bày dưới đây.

Thành phần chi tiết bên trong các bộ Fluid Kit ARO dùng cho dòng PX20X-XXX-XXX-AXXX
Thành phần chi tiết bên trong các bộ Fluid Kit ARO dùng cho dòng PX20X-XXX-XXX-AXXX

Một số phụ tùng dùng cho bộ chia khí ARO trong máy bơm cũng được tích hợp và trong các bộ Kit này.

26.1. Fluid Section Kit ARO 637373-AA

Bộ Fluid Kit ARO 637373-AA được cấu thành từ những phụ tùng bơm sau:

 • Bi ARO 93358-A làm từ chất liệu Santoprene, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 94329-A làm từ chất liệu Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 95912 làm từ chất liệu EPDM, số lượng 4 pcs.
 • Vòng đệm ARO 94115 làm từ chất liệu EPDM, số lượng 4 pcs.
 • Miếng đệm ARO 94100 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • U-cup ARO Y186-51 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y327-117 làm từ chất liệu FKM/Viton, số lượng 2 pcs.
 • Miếng đệm màng ARO 95849 làm từ chất liệu Santoprene, số lượng 4 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-111 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-202 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.

26.2. Fluid Section Kit ARO 637373-CC

Bộ Fluid Kit ARO 637373-CC được cấu thành từ những phụ tùng bơm sau:

 • Bi ARO 93358-C làm từ chất liệu Hytrel, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 94329-C làm từ chất liệu Hytrel, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y327-342 làm từ chất liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y327-350 làm từ chất liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs.
 • Miếng đệm ARO 94100 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • U-cup ARO Y186-51 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y327-117 làm từ chất liệu FKM/Viton, số lượng 2 pcs.
 • Miếng đệm màng ARO 95849 làm từ chất liệu Santoprene, số lượng 4 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-111 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-202 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.

26.3. Fluid Section Kit ARO 637373-GG

Bộ Fluid Kit ARO 637373-GG được cấu thành từ những phụ tùng bơm sau:

 • Bi ARO 93358-2 làm từ chất liệu Buna, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 94329-G làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-342 làm từ chất liệu Buna, số lượng 4 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-350 làm từ chất liệu Buna, số lượng 4 pcs.
 • Miếng đệm ARO 94100 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • U-cup ARO Y186-51 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y327-117 làm từ chất liệu FKM/Viton, số lượng 2 pcs.
 • Miếng đệm màng ARO 95849 làm từ chất liệu Santoprene, số lượng 4 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-111 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-202 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.

26.4. Fluid Section Kit ARO 637373-TT

Bộ Fluid Kit ARO 637373-TT được cấu thành từ những phụ tùng bơm sau:

 • Bi ARO 93358-4 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Màng Overlay ARO 95930 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs.
 • Màng bơm ARO 94330-A làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 95910 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Vòng đệm ARO 95909 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Miếng đệm ARO 94100 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • U-cup ARO Y186-51 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y327-117 làm từ chất liệu FKM/Viton, số lượng 2 pcs.
 • Miếng đệm màng ARO 95849 làm từ chất liệu Santoprene, số lượng 4 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-111 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-202 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.

26.5. Fluid Section Kit ARO 637373-TA

Bộ Fluid Kit ARO 637373-TA được cấu thành từ những phụ tùng bơm sau:

 • Bi ARO 93358-4 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 94329-A làm từ chất liệu Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 95912 làm từ chất liệu EPDM, số lượng 4 pcs.
 • Vòng đệm ARO 94115 làm từ chất liệu EPDM, số lượng 4 pcs.
 • Miếng đệm ARO 94100 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • U-cup ARO Y186-51 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y327-117 làm từ chất liệu FKM/Viton, số lượng 2 pcs.
 • Miếng đệm màng ARO 95849 làm từ chất liệu Santoprene, số lượng 4 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-111 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-202 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.

26.6. Fluid Section Kit ARO 637373-TM

Bộ Fluid Kit ARO 637373-TM được cấu thành từ những phụ tùng bơm sau:

 • Bi ARO 93358-4 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 94329-M làm từ chất liệu Santoprene chuẩn y tế (Medical Grade Santoprene), số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 95912 làm từ chất liệu EPDM, số lượng 4 pcs.
 • Vòng đệm ARO 94115 làm từ chất liệu EPDM, số lượng 4 pcs.
 • Miếng đệm ARO 94100 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • U-cup ARO Y186-51 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y327-117 làm từ chất liệu FKM/Viton, số lượng 2 pcs.
 • Miếng đệm màng ARO 95849 làm từ chất liệu Santoprene, số lượng 4 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-111 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-202 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.

26.7. Fluid Section Kit ARO 637373-VT

Bộ Fluid Kit ARO 637373-VT được cấu thành từ những phụ tùng bơm sau:

 • Bi ARO 93358-3 làm từ chất liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs.
 • Màng Overlay ARO 95930 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs.
 • Màng bơm ARO 94330-A làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 95910 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Vòng đệm ARO 95909 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Miếng đệm ARO 94100 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • U-cup ARO Y186-51 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y327-117 làm từ chất liệu FKM/Viton, số lượng 2 pcs.
 • Miếng đệm màng ARO 95849 làm từ chất liệu Santoprene, số lượng 4 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-111 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-202 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.

26.8. Fluid Section Kit ARO 637373-KAA (hoặc 637373-AA-SK)

Bộ Fluid Kit ARO 637373-KAA gồm những loại phụ kiện giống hệt với bộ kit 637373-AA, và còn được bổ sung thêm đế bi ARO 95847-2 bằng PVDF (Kynar).

26.9. Fluid Section Kit ARO 637373-KTA (hoặc 637373-TA-SK)

Bộ Fluid Kit ARO 637373-KTA gồm những loại phụ kiện giống hệt với bộ kit 637373-TA, và còn được bổ sung thêm đế bi ARO 95847-2 bằng PVDF (Kynar).

26.10. Fluid Section Kit ARO 637373-KTT (hoặc 637373-TT-SK)

Bộ Fluid Kit ARO 637373-KTT gồm những loại phụ kiện giống hệt với bộ kit 637373-TT, và còn được bổ sung thêm đế bi ARO 95847-2 bằng PVDF (Kynar).

26.11. Fluid Section Kit ARO 637373-KVT (hoặc 637373-VT-SK)

Bộ Fluid Kit ARO 637373-KVT gồm những loại phụ kiện giống hệt với bộ kit 637373-VT, và còn được bổ sung thêm đế bi ARO 95847-2 bằng PVDF (Kynar).

26.12. Fluid Section Kit ARO 637373-PAA (hoặc 637373-AA-SP)

Bộ Fluid Kit ARO 637373-PAA gồm những loại phụ kiện giống hệt với bộ kit 637373-AA, và còn được bổ sung thêm đế bi ARO 95847-1 bằng Polypropylene (PP).

26.13. Fluid Section Kit ARO 637373-PTA (hoặc 637373-TA-SP)

Bộ Fluid Kit ARO 637373-PTA gồm những loại phụ kiện giống hệt với bộ kit 637373-TA, và còn được bổ sung thêm đế bi ARO 95847-1 bằng Polypropylene (PP).

26.14. Fluid Section Kit ARO 637373-PTT (hoặc 637373-TT-SP)

Bộ Fluid Kit ARO 637373-PTT gồm những loại phụ kiện giống hệt với bộ kit 637373-TT, và còn được bổ sung thêm đế bi ARO 95847-1 bằng Polypropylene (PP).

26.15. Fluid Section Kit ARO 637373-PVT (hoặc 637373-VT-SP)

Bộ Fluid Kit ARO 637373-PVT gồm những loại phụ kiện giống hệt với bộ kit 637373-VT, và còn được bổ sung thêm đế bi ARO 95847-1 bằng Polypropylene (PP).

26.16. Fluid Section Kit ARO 637373-PGG (hoặc 637373-GG-SP)

Bộ Fluid Kit ARO 637373-PGG gồm những loại phụ kiện giống hệt với bộ kit 637373-GG, và còn được bổ sung thêm đế bi ARO 95847-1 bằng Polypropylene (PP).

27. Fluid Section Repair Kit PX20R-XXX-XXX-BXXX giá tốt

Dòng bơm ARO PX20R-XXX-XXX-BXXX sử dụng 2 loại bộ Fluid Section Kit giống với máy bơm PD20R-X là 637309-XXX (có chứa đế bi bên trong) và 637309-XX (không chứa đế bi bên trong), do đó bạn có thể click để xem lại các bộ kit này trong phần thông tin của PD20R-X.

28. Fluid Section Repair Kit ARO PX20X-XXX-XXX-BXXX giá tốt

Cũng như dòng bơm PX20R-XXX-XXX-BXXX, dòng bơm ARO PX20X-XXX-XXX-BXXX sử dụng 2 loại bộ Fluid Section Kit giống với máy bơm PD20R-X là 637309-XXX (có chứa đế bi bên trong) và 637309-XX (không chứa đế bi bên trong), do đó bạn có thể click để xem lại các bộ kit này trong phần thông tin của PD20R-X.

29. Fluid Section Repair Kit ARO PX30X-XXX-XXX-CXXX “xịn sò” giá chuẩn nhất

Giống với dòng bơm ARO PD30R-X-B, các máy bơm thuộc dòng ARO PX30X-XXX-XXX-CXXX cũng sử dụng 2 loại bộ Fluid Section Kit là 637303-XXX (có đế bi) và 637303-XX (không có đế bi), nên bạn có thể xem lại các thông tin về những bộ kit này tại đây.

30. Fluid Section Repair Kit ARO PD05P-XXX-XXX-B “xịn sò” giá chuẩn nhất

Tương tự với dòng bơm màng ARO PE05P-X-X-B0S, các máy bơm thuộc dòng máy PD05P-XXX-XXX-B sử dụng 1 loại bộ Fluid Section Kit là 637427-XX không bao gồm đế bi.

Điều này đồng nghĩa với việc máy bơm AODD ARO thuộc loại PD05P-XXX-XXX-B chỉ sử dụng được các bộ Kit sau:

31. Fluid Section Repair Kit ARO PX10P-XXS-XXX-AXXX giá rẻ

Sau đây sẽ là danh sách các bộ Fluid Section Kit ARO dùng cho dòng máy bơm PX10P-XXS-XXX-AXXX.

Các bộ Fluid Kit dùng cho dòng ARO PX10P được chia thành 2 loại, gồm có 637396-XXX (có đế bi) và 637396-XX (không có đế bi).

Thành phần bên trong các bộ Fluid Kit này được tổng hợp trong bảng tóm tắt ngay bên dưới.

Thành phần trong Fluid Kit ARO của dòng máy bơmPX10P-XXX-XXX-AXXX
Thành phần trong Fluid Kit ARO của dòng máy bơmPX10P-XXX-XXX-AXXX

Lưu ý rằng các bộ kit này chứa 1 số phụ tùng bơm màng dùng để thay thế cho bộ chia khí ARO bên trong máy bơm.

31.1. Fluid Section Repair Kit ARO 637396-AA

Bộ Fluid Kit ARO 637396-AA được cấu thành từ những phụ tùng bơm sau:

 • Bi ARO 93278-A làm từ chất liệu Santoprene, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 96267-A làm từ chất liệu Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 93280 làm từ chất liệu EPDM, số lượng 4 pcs.
 • Vòng đệm ARO 93279 làm từ chất liệu EPDM, số lượng 4 pcs.
 • Miếng đệm ARO 95843 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • U-cup ARO Y186-49 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-114 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 96292 làm từ chất liệu Buna, số lượng 8 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-202 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.

31.2. Fluid Section Repair Kit ARO 637396-CC

Bộ Fluid Kit ARO 637396-CC được cấu thành từ những phụ tùng bơm sau:

 • Bi ARO 93278-C làm từ chất liệu Hytrel, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 96267-C làm từ chất liệu Hytrel, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y327-225 làm từ chất liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y327-220 làm từ chất liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs.
 • Miếng đệm ARO 95843 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • U-cup ARO Y186-49 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-114 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 96292 làm từ chất liệu Buna, số lượng 8 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-202 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.

31.3. Fluid Section Repair Kit ARO 637396-TT

Bộ Fluid Kit ARO 637396-TT được cấu thành từ những phụ tùng bơm sau:

 • Bi ARO 93278-4 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Màng Overlay ARO 96146-T làm từ PTFE/Teflon, số lượng 2 pcs.
 • Màng bơm ARO 96145-A làm từ chất liệu Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 93282 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Vòng đệm ARO 93281 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Miếng đệm ARO 95843 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • U-cup ARO Y186-49 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-114 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 96292 làm từ chất liệu Buna, số lượng 8 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-202 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.

31.4. Fluid Section Repair Kit ARO 637396-TA

Bộ Fluid Kit ARO 637396-TA được cấu thành từ những phụ tùng bơm sau:

 • Bi ARO 93278-4 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 96267-A làm từ chất liệu Santoprene, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 93280 làm từ chất liệu EPDM, số lượng 4 pcs.
 • Vòng đệm ARO 93279 làm từ chất liệu EPDM, số lượng 4 pcs.
 • Miếng đệm ARO 95843 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • U-cup ARO Y186-49 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-114 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 96292 làm từ chất liệu Buna, số lượng 8 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-202 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.

31.5. Fluid Section Repair Kit ARO 637396-TM

Bộ Fluid Kit ARO 637396-TM được cấu thành từ những phụ tùng bơm sau:

 • Bi ARO 93278-4 làm từ chất liệu PTFE/Teflon, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 96267-M làm từ chất liệu Santoprene chuẩn y tế (Medical Grade Santoprene), số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 93280 làm từ chất liệu EPDM, số lượng 4 pcs.
 • Vòng đệm ARO 93279 làm từ chất liệu EPDM, số lượng 4 pcs.
 • Miếng đệm ARO 95843 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • U-cup ARO Y186-49 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-114 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 96292 làm từ chất liệu Buna, số lượng 8 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-202 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.

31.6. Fluid Section Repair Kit ARO 637396-VV

Bộ Fluid Kit ARO 637396-VV được cấu thành từ những phụ tùng bơm sau:

 • Bi ARO 93278-3 làm từ chất liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 95989-3 làm từ chất liệu FKM/Viton, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y327-225 làm từ chất liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y327-220 làm từ chất liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs.
 • Miếng đệm ARO 95843 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • U-cup ARO Y186-49 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-114 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 96292 làm từ chất liệu Buna, số lượng 8 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-202 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.

31.7. Fluid Section Repair Kit ARO 637396-VC

Bộ Fluid Kit ARO 637396-CC được cấu thành từ những phụ tùng bơm sau:

 • Bi ARO 93278-3 làm từ chất liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 96267-C làm từ chất liệu Hytrel, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y327-225 làm từ chất liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y327-220 làm từ chất liệu FKM/Viton, số lượng 4 pcs.
 • Miếng đệm ARO 95843 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • U-cup ARO Y186-49 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-114 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 96292 làm từ chất liệu Buna, số lượng 8 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-202 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.

31.8. Fluid Section Repair Kit ARO 637396-GG

Bộ Fluid Kit ARO 637396-GG được cấu thành từ những phụ tùng bơm sau:

 • Bi ARO 93278-2 làm từ chất liệu Buna, số lượng 4 pcs.
 • Màng bơm ARO 96267-G làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-225 làm từ chất liệu Buna, số lượng 4 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-220 làm từ chất liệu Buna, số lượng 4 pcs.
 • Miếng đệm ARO 95843 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • U-cup ARO Y186-49 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-114 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.
 • Vòng đệm ARO 96292 làm từ chất liệu Buna, số lượng 8 pcs.
 • Vòng đệm ARO Y325-202 làm từ chất liệu Buna, số lượng 2 pcs.

31.9. Fluid Section Repair Kit ARO 637396-KAA (hoặc 637396-AA-SK)

Bộ Fluid Kit ARO 637396-KAA trang bị các phụ tùng bên trong giống với bộ 637396-AA, ngoài ra còn kèm thêm đế bi ARO 94707-2 bằng PVDF (Kynar).

31.10. Fluid Section Repair Kit ARO 637396-KTA (hoặc 637396-TA-SK)

Bộ Fluid Kit ARO 637396-KTA trang bị các phụ tùng bên trong giống với bộ 637396-TA, ngoài ra còn kèm thêm đế bi ARO 94707-2 bằng PVDF (Kynar).

31.11. Fluid Section Repair Kit ARO 637396-KTT (hoặc 637396-TT-SK)

Fluid Kit ARO 637396-KTT trang bị các phụ tùng bên trong giống với bộ 637396-TT, ngoài ra còn kèm thêm đế bi ARO 94707-2 bằng PVDF (Kynar).

31.12. Fluid Section Repair Kit ARO 637396-PAA (hoặc 637396-AA-SP)

Fluid Kit ARO 637396-PAA trang bị các phụ tùng bên trong giống với bộ 637396-AA, ngoài ra còn kèm thêm đế bi ARO 94707-1 bằng Polypropylene (PP).

31.13. Fluid Section Repair Kit ARO 637396-PCC (hoặc 637396-CC-SP)

Fluid Kit ARO 637396-PCC trang bị các phụ tùng bên trong giống với bộ 637396-CC, ngoài ra còn kèm thêm đế bi ARO 94707-1 bằng Polypropylene (PP).

31.14. Fluid Section Repair Kit ARO 637396-PGG (hoặc 637396-GG-SP)

Fluid Kit ARO 637396-PGG trang bị các phụ tùng bên trong giống với bộ 637396-GG, ngoài ra còn kèm thêm đế bi ARO 94707-1 bằng Polypropylene (PP).

31.15. Fluid Section Repair Kit ARO 637396-PTA (hoặc 637396-TA-SP)

Fluid Kit ARO 637396-PTA trang bị các phụ tùng bên trong giống với bộ 637396-TA, ngoài ra còn kèm thêm đế bi ARO 94707-1 bằng Polypropylene (PP).

31.16. Fluid Section Repair Kit ARO 637396-PTT (hoặc 637396-TT-SP)

Fluid Kit ARO 637396-PTT trang bị các phụ tùng bên trong giống với bộ 637396-TT, ngoài ra còn kèm thêm đế bi ARO 94707-1 bằng Polypropylene (PP).

31.17. Fluid Section Repair Kit ARO 637396-PVC (hoặc 637396-VC-SP)

Fluid Kit ARO 637396-PVC trang bị các phụ tùng bên trong giống với bộ 637396-VC, ngoài ra còn kèm thêm đế bi ARO 94707-1 bằng Polypropylene (PP).

32. Bộ Fluid Section Repair Kit ARO có thể bơm được những loại chất lỏng nào?

Khi tìm kiếm báo giá Fluid Section Repair Kit ARO, tôi dám chắc bạn cũng đang tự hỏi bản thân liệu bộ kit mình chuẩn bị mua có phù hợp với loại chất mà mình đang dự kiến bơm hút hay không.

Đối với câu hỏi này, tôi sẽ nhắc bạn rằng hầu hết các thành phần dùng để tạo thành bộ Fluid Section Kit ARO đều giống với các vật liệu được sử dụng để ghép thành Wet End Kit của hãng Sandpiper, do đó bạn có thể tham khảo khả năng kháng hóa chất của vật liệu chế tạo Wet End Kit Sandpiper để áp dụng cho bộ Fluid Section Kit ARO của mình.

Ngoài ra, bạn có thể đối chiếu loại hóa chất cần bơm có nằm trong danh sách các bài viết dưới đây hay không để kiểm tra tính tương thích của hóa chất đó với thành phần trong bộ kit nhé:

Bạn chỉ bơm thực phẩm mà không bơm hóa chất? Xem bài viết: Bơm thực phẩm tác động vật liệu bơm màng thế nào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.