Kháng hóa chất – Độ bền hóa học của vật liệu bơm màng

Độ bền hóa học (chemical resistance) của vật liệu bơm màng chính là khả năng chống hao mòn của loại vật liệu đó khi ngâm hoặc tiếp xúc trực tiếp với hóa chất trong quá trình máy bơm màng đang hoạt động.

Chemical Resistance Guide hay còn gọi là Chemical Compatibility Guide/Chart, là bảng tra cứu độ bền hóa học hay khả năng kháng hóa chất của 1 loại vật liệu bơm màng đối với 1 loại hóa chất nhất định nào đó.

Phutungbom.com cung cấp công cụ tra cứu chính xác độ bền hóa học của các loại phụ tùng phụ kiện bơm màng và bơm định lượng để bạn dễ dàng tìm kiếm thông tin chính xác.

Để sử dụng công cụ này, hãy thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Nhập 1 vài ký tự bằng Tiếng Anh của loại hóa chất mà bạn cần tra cứu vào khung “Nhập tên hóa chất…”
  • Bước 2: Click chọn đúng loại hóa chất cần tìm từ trong danh sách hiện ra
  • Bước 3: Tìm loại vật liệu mà bạn cần tra cứu để kiểm tra độ bền hóa học của vật liệu đó. Vậy là xong!

Bạn cũng có thể kiểm tra nhiều loại hóa chất cùng 1 lúc (tối đa 3 loại hóa chất), bằng cách lặp lại các thao tác trên theo từng cột.

Chúc bạn tìm được thông tin mong muốn.

Bảng tra cứu độ bền hóa học của vật liệu bơm màng

Dưới đây là danh sách 1460 loại hóa chất được dùng trong bảng tra cứu độ bền hóa học của vật liệu bơm màng bên trên:

Acetaldehyde Isopropanol (Isopropyl Alcohol)
Acetamide Isopropyl Acetate
Acetate Solvents Isopropyl Alchol
Acetic Acid Isopropyl Alcohol
Acetic Acid – 20% Isopropyl Amine
Acetic Acid – 30% Isopropyl Benzene (Cumene)
Acetic Acid – 50% Isopropyl Chloride
Acetic Acid – 80% Isopropyl Ether
Acetic Acid – Glacial Isotane
Acetic Anhydride Jet Fuel (JP1 to JP6)
Acetone Jet Fuel JP-1
Acetone Cyanohydrin Jet Fuel JP-2
Acetonitrile (Methyl Cyanide) Jet Fuel JP-3
Acetophenone Jet Fuel JP-4
Acetyl Acetone Jet Fuel JP-5
Acetyl Bromide Jet Fuel JP-6
Acetyl Chloride Jet Fuel JP-X
Acetyl Sallicylic Acid (Aspirin) Kel F Liquids
Acetylene Kerosene
Acetylene Tetrabromide Ketones
Acrolein (Acryaidethyde) Keystone #87HX-Grease
Acrylonitrile Lacquer Solvents
Adipic Acid Lacquer Thinners
Aero Lubriplate Lacquers
Aerosafe 2300 Lactam-Amino Acids
Aerosafe 2300W Lactic Acid
Aeroshell 17 Grease Lactic Acid – 5% Solution
Aeroshell 1AC Lactol
Aeroshell 750 Lard
Aeroshell 7A Grease Lard Oil (Hot)
Alcohol: Amyl Latex
Alcohol: Benzyl Lauryl Alcohol (N-Dodecanol)
Alcohol: Butyl Lavender Oil
Alcohol: Diacetone Lead Acetate
Alcohol: Ethyl Lead Chloride
Alcohol: Hexyl Lead Nitrate
Alcohol: Isobutyl Lead Sulfamate
Alcohol: Isopropyl Lehigh X1169
Alcohol: Methyl Lehigh X1170
Alcohol: Octyl Lemon Oil
Alcohol: Propyl Light Grease
Alcohols R-OH Lignin Liquor
Alkazene Ligroin
Allyl Alcohol Lime
Allyl Bromide Lime Bleach
Allyl Chloride Lime Slurries
Almond Oil (Artificial) Lime Sulfur
Alum (Aluminum Potassium Sulfate) Lime, Soda (Slaked Lime & Soda Ash)
Aluminum Acetate (Burow’s Solution) Limonene
Aluminum Ammonium Sulfate Lindol, Hydraulic Fluid
Aluminum Bromide Linoleic Acid
Aluminum Chloride Liquid Oxygen
Aluminum Chloride 20% Liquid Petroleum Gas (LPG)
Aluminum Fluoride Liquimoly
Aluminum Hydroxide Lithium Bromide
Aluminum Nitrate Lithium Chloride
Aluminum Phosphate Lithium Hydroxide
Aluminum Potassium Sulfate Lubricants (Petroleum)
Aluminum Potassium Sulfate 10% Lubricating Oil
Aluminum Sodium Sulfate (Soda Alum) Lubricating Oil Di-Ester
Aluminum Sulfate Lubricating Oil SAE 10, 20, 30, 40, 50
Alums Lye (Calcium Hydroxide)
Amines Lye (Potassium Hydroxide)
Ammonia 10% Lye (Sodium Hydroxide)
Ammonia Gas – Cold Lye Solutions
Ammonia Gas – Hot Lysol
Ammonia Liquors Maganese Chloride
Ammonia Nitrate Magnesium Bisulfate
Ammonia, Anhydrous Magnesium Bisulfite
Ammonia, Aqueous Magnesium Carbonate
Ammonia, Gas (Cold) Magnesium Chloride
Ammonia, Gas (Hot) Magnesium Hydroxide (Milk of Magnesia)
Ammonium Acetate Magnesium Nitrate
Ammonium Bicarbonate Magnesium Oxide
Ammonium Bifluoride Magnesium Salts
Ammonium Carbonate Magnesium Sulfate
Ammonium Casenite Magnesium Sulfite
Ammonium Chloride Malathlon
Ammonium Chloride 1% Maleic Acid
Ammonium Cupric Sulfate Maleic Anhydride
Ammonium Dichromate Malic Acid
Ammonium Diphosphate Malt Beverages
Ammonium Fluoride Manganese Sulfate
Ammonium Hydroxide Maple Sugar Liquors (Sucrose)
Ammonium Metaphosphate Mash
Ammonium Nitrate Mayonnaise
Ammonium Nitrite MCS 312
Ammonium Oxalate MCS 352
Ammonium Oxalate – 5% Sol. MCS 463
Ammonium Persulfate Melamine
Ammonium Phosphate Melamine Resins
Ammonium Phosphate, Dibasic Mercaptan
Ammonium Phosphate, Monobasic Mercuric Chloride
Ammonium Phosphate, Tribasic Mercuric Chloride (Dilute Solution)
Ammonium Sulfamate Mercuric Cyanide
Ammonium Sulfate Mercurous Nitrate
Ammonium Sulfide Mercury
Ammonium Sulfite Mesityl Oxide
Ammonium Sulphate 1% – 5% Methane
Ammonium Thiocyanate Methanol
Ammonium Thiophosphate Methyl
Ammonium Thiosulfate Methyl Acetate
Amyl Acetate (Banana Oil) Methyl Acetoacetate
Amyl Alchol Methyl Acetone
Amyl Alcohol Methyl Acrylate
Amyl Borate Methyl Acrylic Acid
Amyl Chloride (Chloropentane) Methyl Alchol (Methanol)
Amyl Chloronapthalene Methyl Alcohol
Amyl Naphthalene Methyl Alcohol 10%
Amyl Phenol Methyl Amine
AN-0-3 Grade M Methyl Amyl Acetate
AN-0-366 Methyl Amyl Alcohol
AN-0-6 Methyl Aniline
Anderol, L-774 (Di-Ester) Methyl Benzoate
Anderol, L-826 (Di-Ester) Methyl Bromide
Anderol, L-829 (Di-Ester) Methyl Butyl Ketone
ANG-25 (Di-Ester Base) (TG7449) Methyl Butyrate
ANG-25 (Glyceral Ester) Methyl Carbonate
Anhydrous Hydrazine Methyl Cellosolve
Anhydrous Hydrogen Fluoride Methyl Cellulose
Aniline Methyl Chloride
Aniline Dyes Methyl Chloroformate
Aniline Hydrochloride Methyl Cyanide
Aniline Sulfite Methyl Cyclopentane
Animal Fats & Oils Methyl D-Bromide
Anisole (Methylphenyl Ether) Methyl Dichloride
Ansul Ether Methyl Ether
Anthaquinone Methyl Ethyl Ketone (MEK)
Anti-Freeze (Alcohol Base) Methyl Ethyl Ketone Peroxide
Anti-Freeze (Glycol Base) Methyl Formate
Antimony Chloride Methyl Hexane
Antimony Pentachloride Methyl Iodide
Antimony Trichloride Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)
AN-VV-0-366b Hydr. Fluid Methyl Isopropyl Ketone
Aqua Regia (80%, Hci, 20% Hno3) Methyl Methacrylate
Aresenic Acid Methyl Oleate
Aresenic Trichloride Methyl Propyl Salicylate
Argon Methyl Salicylate (Betula Oil)
Arochlor 1248 Methylacrylic Acid
Aroclor Methylamine
Aromatic Fuel 50% Methylene Bromide
Aromatic Hydrocarbons Methylene Chloride
Aromatic Solvents (Benzene Etc.) Methylene Dichloride
Arsenic Acid Milk
Arsenic Salts Mine Water
Arsenic Trichloride Mineral Oil
Ascorbic Acid Mineral Spirits
Askarel Mixed Acids
Asphalt MLO-7277 Hydr.
Asphalt Emulsions MLO-75557
Asphalt Hydrocarbons MLO-8200 Hydr.
Asphalt Sealer MLO-8515
Asphalt Topping Molasses
ASTM – Ref #1 Oil (High Aniline) Monochloroacetic acid
ASTM – Ref #2 Oil (Medium Aniline) Monochlorobenzene
ASTM – Ref #3 Oil (Low Aniline) Monochlorodifluoro Methane
ASTM – Ref #4 Oil (High Aniline) Monoethanol Amine
ASTM – Ref Motor Fuel A (Aliphatic) Monomethyl Aniline
ASTM – Ref Motor Fuel B (30% Aromatic) Monomethyl Hydrazine
ASTM – Ref Motor Fuel C (50% Aromatic) Monomethylether
Atlantic Dominion F Mononitrololuene & Dicitrotoluene (40/60 Mixture)
Aurex 903R (Mobile) Monovinyl Acetylene
Automatic Transmission Fluid Morpholine
Barbeque Sauce Motor Oil
Bardol B Muriatic Acid (10%-20% HCL)
Barium Carbonate Mustard
Barium Chloride N,N-Dimethyl Formamide (DMF)
Barium Cyanide N,N-Dimethylaniline
Barium Hydroxide n-Amyl Amine
Barium Nitrate Napalm
Barium Sulfate Naphtha
Barium Sulfide Naphtha Coal Tar (Benzol)
Bayol 35 Naphthalene
Bayol D Naphthoic Acid
Beef Extract Napthenic Acid
Beer Natural Gas
Beet Sugar Liquids n-Butyl Acetate
Benzaldehyde Neatsfoot Oil
Benzene Neohexane
Benzene Sulfonic Acid Neosol
Benzoic Acid Neville Acid
Benzol N-Hexaldehyde
Benzonitrile N-Hexene-1
Benzoyl Chloride Nickel Acetate
Benzyl Nickel Ammonium Sulfate
Benzyl Acetate Nickel Chloride
Benzyl Alchol (Phenylcarbinol) Nickel Nitrate
Benzyl Alcohol Nickel Salts
Benzyl Benzoate Nickel Sulfate
Benzyl Chloride Nicotine
Benzyl Dichloride (Benzal Chloride) Nicotinic Acid
Bichloride of Mercury Niter Cake
Biphenyl (Diphenyl) Nitrana (Ammonia Fertilizer)
Bismuth Subcarbonate Nitrating Acid (<15% HNO3)
Black Point 77 Nitrating Acid (>15% H2SO4)
Black Sulfate Liquor Nitrating Acid (S1% Acid)
Blast Furnace Gas Nitrating Acid (S15% H2SO4)
Bleach Solutions Nitric Acid – 10%
Blood (Meat Juices – Cold) Nitric Acid – 20%
Borax (Sodium Borate) Nitric Acid – 25%
Bordeaux Mixtures Nitric Acid – 30%
Boric Acid Nitric Acid – 35%
Boron Fluids (HEF) Nitric Acid – 50%
Brake Fluid (Non-Petroleum Base) Nitric Acid – 65%
Brewery Slop Nitric Acid – 70%
Brine (Calcium Chloride) Nitric Acid (5-10% Solution)
Bromine Nitric Acid (Conc.)
Bromine Trifluoride Nitric Acid (Red Fuming)
Bromine Water Nitro Ethane
Bromine-Anhydrous Nitrobenzene
Bromine-Pentafluroride Nitroethane
Bromine-Trifluoride Nitrogen
Bromine-Water Nitrogen Fertilizer
Bromobenzene Nitrogen Tetroxide
Bromochloro Trifluoromethane Nitroglycerine
Bromochloromethane Nitromethane
Bromotoluene Nitropropane
Bronzing Liquid Nitrous Acid
Bunker Oil (Fuel) #5,#6 & C (Hydrocarbons) Nitrous Oxide
Butadiene N-Methyl Aniline
Butane N-Octane
Butanol (Butyl Alcohol) n-Propyl Acetate
Butraldehyde n-Propyl Nitrate (NPN)
Butter o-Chlorophenol
Buttermilk Octachlorotoluene
Butyl Octadecane
Butyl Acetate Octyl Acetate
Butyl Acetyl Ricinoleate Octyl Alcohol
Butyl Acrylate O-Dichlorobenzene
Butyl Alchol (Butanol) Oils: Aniline
Butyl Alcohol Oils: Anise
Butyl Amine Oils: Bay
Butyl Benzoate Oils: Bone
Butyl Bromide Oils: Castor
Butyl Butyrate Oils: Cinnamon
Butyl Carbitol Oils: Citric
Butyl Cellosolve Oils: Clove
Butyl Chloride Oils: Coconut
Butyl Ether Oils: Cod Liver
Butyl Oleate Oils: Corn
Butyl Phthalate Oils: Cottonseed
Butyl Stearate Oils: Creosote
Butylene Oils: Crude
Butyraldehyde Oils: Diesel Fuel (20,30,40,50)
Butyric Acid Oils: Fish
Butyric Acid, Aqeous Oils: Fuel (1,2,3,5A,5B,6)
Butyric Anhydride Oils: Ginger
Butyronitrile Oils: Lavender
Cadmium Sulfate (25% Concentration) Oils: Lemon
Calcium Acetate (Hydrate) Oils: Linseed
Calcium Acid Sulphate Oils: Mineral
Calcium Bisulfate Oils: Neatsfoot
Calcium Bisulfide Oils: Olive
Calcium Bisulfite Oils: Orange
Calcium Carbonate (Chalk) Oils: Palm
Calcium Chlorate Oils: Peanut
Calcium Chloride Oils: Peppermint
Calcium Hydrosulfide (Calcium Sulfhydrate) Oils: Pine
Calcium Hydroxide Oils: Rapeseed
Calcium Hydroxide 10% Oils: Rosin
Calcium Hypochlorite Oils: Sesame Seed
Calcium Hypochlorite 20% (Calcium Oxichloride) Oils: Silicone
Calcium Nitrate Oils: Soybean
Calcium Oxide Oils: Sperm (whale)
Calcium Silicate Oils: Tanning
Calcium Sulfate Oils: Transformer
Calcium Sulfide Oils: Tung (Wood Oil)
Calcium Sulfite Oils: Turbine
Calcium Thiosulfate Oils: Vegetable
Calgon Oleic Acid
Cane Juice Olein (Triolein)
Cane Sugar Liquors Oleum 100% (Fuming Sulfuric)
Capryl Alcohol (Octanol) Oleum 25%
Caprylic Acid (Octanoic Acid) Oleum Spirits
Caprylic Aldehyde Olive Oil
Carbamate Oronite 8200
Carbitol Oronite 9515
Carbolic Acid (Phenol) Orthochloro Ethyl Benzene
Carbon Bisulfide Ortho-Dichlorobenzene
Carbon Dioxide OS 45 Type 111 (OS45)
Carbon Dioxide (dry) OS 45 Type IV (OS45-1)
Carbon Dioxide (wet) OS 70
Carbon Disulfide Oxalic Acid – 5% (Hot and Cold)
Carbon Monoxide Oxalic Acid (cold)
Carbon Tetrachloride Oxygen
Carbon Tetrachloride (dry) Oxygen – 200–400-F
Carbon Tetrachloride (wet) Ozone
Carbonated Beverages Paint Thinner, Duco
Carbonated Water Paints & Solvents
Carbonic Acid Palm Oil
Casein Palmitic Acid
Casing Head Gas Para-Dichlorobenzene
Catsup (Ketchup) Paraffin
Cellosolve Paraformaldehyde
Cellosolve, Acetate Paraldehyde
Cellosolve, Butyl P-Cymene
Celluguard P-Dichlorobenzene
Cellulose Acetate Peanut Oil
Cellulube- Hydraulic Fluids Pentachloroethane (Pentalin)
Cellutherm 2505A Pentachlorophenol (PCP)
Cetane (Hexadecane) Pentane
Chloracetaldehyde Peppermint Oil
Chlorate of Lime Perchloric Acid
Chlorbenzol (Conc. Pure) Perchloroethylene
Chlorextol Permachlor (Degreasing Fluid)
Chloric Acid Petrolatum
Chlorinated Glue Petroleum
Chlorinated Lime – 35% Bleach Petroleum – Above 250 degF
Chlorinated Water Petroleum – Below 250 degF
Chlorine (dry) Petroleum Ether
Chlorine (Wet) Petroleum Oil, Crude
Chlorine Dioxide Petroleum Oils (Refined)
Chlorine Trifluoride Petroleum Oils (Sour)
Chlorine, Anhydrous Liquid Phenethyl Alcohol
Chloroacetic Acid Phenol
Chloroacetone Phenol (10%)
Chlorobenzene Phenol (Carbolic Acid)
Chlorobromomethane Phenol Sulfonic Acid
Chlorobutadiene Phenyl Acetate
Chlorodane Phenyl Ethyl Ether
Chlorododecane Phenyl Hydrazine
Chloroform Phenyl Sulfonic Acid
Chlorol 1 Nitro Ethane Phenylbenzene
Chloronaphthalene Phorone (Diisopropylidene Acetone)
Chlorophenol Phosphate Esters
Chlorosulfonic Acid Phosphoric Acid – 10%
Chlorosulfonic Acid (Dry) Phosphoric Acid – 20%
Chlorosulfonic Acid (Wet) Phosphoric Acid – 45%
Chlorothene- (Chlorinated Solvents) Phosphoric Acid – 50%
Chlorotoluene Phosphoric Acid (Concentrated)
Chlorotrifluoroethylene Phosphoric Acid (crude)
Chlorox- (Bleach) Phosphoric Acid (molten)
Chocolate Syrup Phosphoric Acid (S40%)
Chromic Acid Phosphoric Acid (To 40% Solution)
Chromic Acid – 25%-50% Phosphoric Acid Anhydride
Chromic Acid – 5% Phosphoric Acid Crude
Chromic Acid – 50% Phosphorous Oxychloride
Chromic Acid – Over 50% Phosphorous Trichloride Acid
Chromic Acid – To 10% Phosphorus
Chromic Acid 10% Phosphorus Trichloride
Chromic Acid 30% Photographic Developer
Chromic Acid over 25% Photographic Solutions
Chromium Salts Phthalic Acid
Cider (Apple Juice) Phthalic Anhydride
Citric Acid Pickling Solution
Citric Acid – 5% Solution Picric Acid
Citrus Pectin Liquor Pine Oil
Cloracetic Acid Pinene
Coal Gas Piperidine
Coal Tars Pitch
Cobalt Chloride Plating Solutions – Antimony
Coca Cola Syrup Plating Solutions – Arsenic
Coconut Oil (Coconut Butter) Plating Solutions – Brass
Cod Liver Oil Plating Solutions – Brass (High-Speed Bath 110-F)
Coffee Plating Solutions – Bronze
Coke Oven Gas Plating Solutions – Bronze (Cu-Sn Bronze Bath 160-F)
Coliche Liquors Plating Solutions – Bronze (Cu-Zn Bronze Bath 100-F)
Convelex 10 Plating Solutions – Cadmium
Coolanol (Monsanto) Plating Solutions – Cadmium (Cyanide Bath 90-F)
Copper Acetate Plating Solutions – Cadmium (Fluoborate Bath 100-F)
Copper Chloride Plating Solutions – Cadnium
Copper Chloride – 1% Plating Solutions – Chrome
Copper Cyanide Plating Solutions – Chrome (Barrel Chrome Bath 95-F)
Copper Fluoborate Plating Solutions – Chrome (Black Chrome Bath 115-F)
Copper Fluoroborate Plating Solutions – Chrome (Chromic-Sulfuric Bath 130-F)
Copper Nitrate Plating Solutions – Chrome (Fluoride Bath 130-F)
Copper Nitrate Hexahydrate Plating Solutions – Chrome (Fluosilicate Bath 95-F)
Copper Sulfate Plating Solutions – Copper
Copper Sulfate – 5% Solution Plating Solutions – Copper (Copper Fluoborate Bath 120-F)
Copper Sulfate > 5% Plating Solutions – Copper (Copper Sulfate Bath R.T.)
Copper Sulfide Plating Solutions – Copper (Electroless)
Corn Oil Plating Solutions – Copper (High-Speed Bath 180-F)
Cream Plating Solutions – Copper (Pyrophosphate)
Creosols Plating Solutions – Copper (Rochelle Salt Bath 150-F)
Creosote, Coal-Tar Plating Solutions – Copper-(Copper Strike Bath 120-F)
Creosote, Wood-Tar Plating Solutions – Gold
Cresols Plating Solutions – Gold (Acid 75-F)
Cresylic Acid Plating Solutions – Gold (Cyanide 150-F)
Crotonaldehyde Plating Solutions – Gold (Neutral 75-F)
Crude Oil Plating Solutions – Indium
Cumeme (Isopropylbenzene) Plating Solutions – Iron
Cupric Acid Plating Solutions – Iron (Ferrous Chloride Bath 190-F)
Cuprous Potassium Cyanide Plating Solutions – Iron (Fluoborate Bath 145-F)
Cutting Oil (Sulfur Base) Plating Solutions – Iron (Sulfamate 140-F)
Cutting Oil (Water Soluble) Plating Solutions – Iron (Sulfate-Chloride Bath 160-F)
Cyanic Acid Plating Solutions – Iron-(Ferrous Am Sulfate Bath 150-F)
Cyclohexane Plating Solutions – Iron-(Ferrous Sulfate Bath 150-F)
Cyclohexanol Plating Solutions – Lead
Cyclohexanone Plating Solutions – Nickel
Cyclopentane Plating Solutions – Nickel (Electroless 200-F)
Cymene (Isopropyltoluene) Plating Solutions – Nickel (Fluoborate 100-170-F)
Decahydronaphthalene (Decalin-) Plating Solutions – Nickel (High-Chloride 130-160-F)
Decalin Plating Solutions – Nickel (Sulfamate 100-140-F)
Decanal Plating Solutions – Nickel (Watts Type 115-160-F)
Decane Plating Solutions – Others
Decyl Alcohol (Decanol) Plating Solutions – Silver
Degreasing Fluid (Chlorinated) Plating Solutions – Silver (80-120-F)
De-Ionized Water Plating Solutions – Tin
Denatured Alcohol Plating Solutions – Tin (Fluoborate Plating 100-F)
Detergent Solutions Plating Solutions – Tin (Lead Plating 100-F)
Developing Fluids (Photo) Plating Solutions – Zinc
Dextron Plating Solutions – Zinc (Acid Chloride 140-F)
Dextrose Plating Solutions – Zinc (Acid Fluoborate Bath R.T.)
Diacetone Plating Solutions – Zinc (Acid Sulfate Bath 150-F)
Diacetone Alcohol Plating Solutions – Zinc (Alkaline Cyanide Bath R.T.)
Diamylamine Plating Solutions –Rhodium Plating 120-F
Diazinon Polyvinyl Acetate Emulsion
Dibenzyl Ether Potash (Potassium Carbonate)
Dibenzyl Sebecate Potassium Acetate
Dibromoethyl Benzene Potassium Bicarbonate
Dibutyl Amine Potassium Bisulfate
Dibutyl Ether Potassium Bisulfite
Dibutyl Mercaptan Potassium Bromide
Dibutyl Phthalate Potassium Carbonate (Potash)
Dibutyl Sebecate Potassium Chlorate
Dichlorethane Potassium Chloride
Dichloro Isopropyl Ether Potassium Chromate
Dichloroacetic Acid Potassium Cyanide
Dichlorobenzene Potassium Dichromate
Dichlorobutane Potassium Ferrocyanide
Dichloroethane Potassium Hydroxide
Dichloroethyl Ether Potassium Hypochlorite
Dichloro-Isopropyl Ether Potassium Iodide
Dichloropenthane Potassium Nitrate
Dicyclohexylamine Potassium Nitrite
Diemethyl Formamide Potassium Oxolate
Diemethyl Phthalate Potassium Permanganate
Diesel Oil (Fuel ASTM #2) Potassium Phosphate
Di-Ester Lubricant Mil-L-7808 Potassium Salts
Di-Ester Synthetic Lubricants Potassium Silicate
Diethanol Amine Potassium Sulfate
Diethyl Amine Potassium Sulfide
Diethyl Aniline Potassium Sulfite
Diethyl Benzene Potassium Triphosphate
Diethyl Carbonate PRL-High Temp. Hydr. Oil
Diethyl Ether Producer Gas
Diethyl Phthalate (DEP) Propane (Liquified)
Diethyl Sebecate Propane Propionitrile
Diethyl Sulfate Propionaidehyde (Propanol)
Diethylamine Propionic Acid
Diethylbenzen Propyl Acetate
Diethylene Ether (Dioxane) Propyl Alchol
Diethylene Glycol Propyl Alcohol
Diethylene Triamine Propyl Nitrate
Difluorodibromomethane Propylene
Diisobutyl Ketone Propylene Dichloride
Diisobutylene Propylene Glycol
Diisodecyl Adipate Propylene Oxide
Diisodecyl Phthalate Pryanol, Transformer Oil
Diisooctyl Adipate P-Tertiary Butyl Catechol
Diisooctyl Phthalate Pydraul
Diisooctyl Sebecate Pyranol
Di-Iso-Propyl Amine Pyridine
Di-Iso-Propyl Benzene Pyrogallic Acid
Di-Iso-Propyl Ketone Pyroligneous Acid (Wood Vinegar)
Dimethyl Aniline Pyrolube
Dimethyl Ether Pyrrole
Dimethyl Formamide Quaternary Ammonium Salts
Dimethyl Phthalate Quench Oil
Dimethyl Sulfate Quinine Bisulphate (Dry)
Dimethyl Sulfide Quinine Sulphate (Dry)
Dimethylaniline Radiation
Dinitrotoluene Rapeseed Oil
Dioctyl Phthalate Red Line Oil
Dioctyl Sebecate Resorcinol
Dioxane RJ-1 (Mil-F-25558)
Dioxolane Rose Oil
Dipentene Rosin
Diphenyl Rosin Oil
Diphenyl Oxide Rosin Paper Mill
Dipropyl Ketone (Butyrone) Rotenone X
Dipropylamine RP-1 (Mil-R-25576)
Dipropylene Glycol Rubber Latex Emulsions
Dispersing Oil #10 Rubber Solvents
Divinyl Benzene Rum
Dodecyl Benzene (Alkane) Rust Inhibitors
Dow (Silicones) Sal Ammoniac
Dowtherm A Sal Soda
Dowtherm E Salad Dressings
Dowtherm Oil Salicylic Acid
Dry Cleaning Fluid Salt Brine
DTE Light Oil Salt Water
Dyes Sannic Fluorborate
Epichlorohydrin Santo Safe 300
Epsom Salts (Magnesium Sulfate) Sea Water
Esam-6 Fluid Sesame Seed Oil
Esstic 42,43 Sewage
Ethane Shellac
Ethanol (Ethyl Alcohol) Shellac (Bleached)
Ethanol Chloride Shellac (Orange)
Ethanolamine Silicate Esters
Ether Silicone
Ethlyene Oxide Silicone Grease
Ethlyene Trichloride (Trichloroethene) Silicone Oil
Ethyl (Liquor) Silver Bromide
Ethyl Acetate Silver Chloride
Ethyl Acetoacetate Silver Cyanide
Ethyl Acrylate Silver Nitrate
Ethyl Alcohol (Ethanol) Skydrol 500
Ethyl Aluminum Dichloride Skydrol 7000
Ethyl Amine (Monoethylamine) Skydrol Hydraulic Fluid
Ethyl Benzene Soap Solutions
Ethyl Benzoate Soda Ash
Ethyl Bromide (Bromoethane) Sodium Acetate
Ethyl Butyl Acetate Sodium Acid Sulfate
Ethyl Butyl Alcohol Sodium Aluminate
Ethyl Butyl Ketone Sodium Aluminum Sulfate
Ethyl Butyraldehyde Sodium Benzoate
Ethyl Butyrate Sodium Bicarbonate
Ethyl Caprylate Sodium Bichromate
Ethyl Cellosolve Sodium Bisulfate
Ethyl Cellulose Sodium Bisulfite
Ethyl Chloride Sodium Borate (Borax)
Ethyl Chlorocarbonate Sodium Bromide
Ethyl Chloroformate Sodium Carbonate
Ethyl Cyanide (Propionitrile) Sodium Chlorate
Ethyl Ether Sodium Chloride
Ethyl Formate Sodium Chromate
Ethyl Hexyl Acetate Sodium Citrate
Ethyl Hexyl Alcohol (Ethylhexanol) Sodium Cyanide
Ethyl Iodide Sodium Dichromate
Ethyl Isobutryrate Sodium Ferrocyanide
Ethyl Mercaptan Sodium Fluoride
Ethyl Oxalate Sodium Hexametaphosphate
Ethyl Pentachlorobenzene Sodium Hydrosulfate
Ethyl Propionate Sodium Hydrosulfite
Ethyl Silicate Sodium Hydroxide (< 10%) (Caustic Soda)
Ethyl Sulfate Sodium Hydroxide (< 50%) (Caustic Soda)
Ethylacrylic Acid Sodium Hydroxide (20%)
Ethylcyclopentane Sodium Hydroxide (50%)
Ethylene (Ethene) Sodium Hydroxide (80%)
Ethylene Bromide Sodium Hypochlorite
Ethylene Chloride Sodium Hypochlorite (<20%)
Ethylene Chlorohydrin Sodium Hypochlorite (100%)
Ethylene Diamine Sodium Hyposulfate
Ethylene Dibromide Sodium Metaphosphate
Ethylene Dichloride Sodium Metasilicate
Ethylene Glycol Sodium Nitrate
Ethylene Glycol Monobutyl Ether (Butyl Cellosolve) Sodium Nitrite
Ethylene Glycol Monoethyl Ether Acetate Sodium Perborate
Ethylene Glycol Monomethyl Ether (Methyl Cellosolve-) Sodium Peroxide
Ethylene Oxide Sodium Phosphate
Ethylene Trichloride Sodium Phosphate (Dibasic)
Ethylhexyl Acetate Sodium Phosphate (Mono)
Ethylhexyl Alcohol (Ethylhexanol) Sodium Phosphate (Tribasic)
Ethylidene Chloride Sodium Polyphosphate
Etyl Celloslve Sodium Silicate (Water Glass)
Fatty Acids Sodium Sulfate
Ferric Chloride Sodium Sulfide
Ferric Hydroxide Sodium Sulfide – Saturated
Ferric Nitrate Sodium Sulfite
Ferric Sulfate Sodium Tetraborate
Ferrous Chloride Sodium Tetraphosphate
Ferrous Sulfate Sodium Thiosulfate
Fish Oil Sodium Thiosulphate
Flouboric Acid Sorghum
Flourine (Anhydrous) Soy Sauce
Flourolube (Fluoro Carbonoil) Soybean Oil
Fluoboric Acid Spelly, Solvent B,C,E
Fluorinated Cyclic Ethers Spry
Fluorine SR-10 Fuel
Fluorine (Liquid) SR-6 Fuel
Fluorobenzene Stannic Chloride (Tin Chloride)
Fluorocarbon Oils Stannic Fluoborate
Fluorochloroethylene Stannous Chloride
Fluorolube Starch
Fluosilicic Acid Steam 220-F-300-F
Formaldehyde Steam To 200-F
Formaldehyde – 40% Stearic Acid
Formamide Stoddard Solvent
Formic Acid Styrene
Freon 11 Sucrose Solution
Freon 112 Sugar (Liquids)
Freon 113 Sulfamic Acid
Freon 114 Sulfate (Liquors)
Freon 114B2 Sulfate Liquor Black
Freon 115 Sulfate Liquor Green
Freon 12 Sulfate Liquors
Freon 12 (Wet) Sulfite Liquor
Freon 13 Sulfur
Freon 13B1 Sulfur Chloride
Freon 14 Sulfur Dioxide
Freon 142b Sulfur Dioxide (dry)
Freon 15 Sulfur Hexafluoride
Freon 152a Sulfur Trioxide
Freon 17 Sulfur Trioxide (Dry)
Freon 21 Sulfuric Acid – (To 75%)
Freon 218 Sulfuric Acid – 10%
Freon 22 Sulfuric Acid – 25%
Freon 31 Sulfuric Acid – 50%
Freon 32 Sulfuric Acid – 60%
Freon 502 Sulfuric Acid – 75%
Freon BF Sulfuric Acid – 95%
Freon C316 Sulfuric Acid (<10%)
Freon C318 Sulfuric Acid (10-75%)
Freon K-142B Sulfuric Acid (20% Oleum)
Freon K-152a Sulfuric Acid (75-100%)
Freon MF Sulfuric Acid (98%) (66- Baume)
Freon PCA Sulfuric Acid (cold concentrated)
Freon TA Sulfuric Acid (Conc.)
Freon TC Sulfuric Acid (Concentrated To 98%)
Freon TF Sulfuric Acid (Concentrated)
Freon TMC Sulfuric Acid (Dilute)
Freon T-P35 Sulfuric Acid (Fuming)
Freon T-WD602 Sulfuric Acid (hot concentrated)
Fruit Juice Sulfurous Acid
Fuel Oils (ASTM #1 thru #9) Sulfuryl Chloride
Fumaric Acid (Boletic Acid) Sulphurous Acid
Fuming Sulphuric Acid (20%/50% Oleum) Sunsafe (Fire Resist. Hydr. Fluid)
Furan (Furfuran) Syrup
Furan Resin Tall Oil
Furfural (Ant Oil) Tallow
Furfuryl Alcohol Tannic Acid
Furyl Carbinol Tanning Liquors
Fusel Oil (Grain Oil) Tar and Tar Oil
Galcial Acetic Acid Tar, Bituminous
Gallic Acid Tartaric Acid
Gasoline (Aviation) Terpene Monocylic
Gasoline (high-aromatic) Terpenes C10
Gasoline (Leaded) Terpineol
Gasoline (Petrol) Terta Bromoethane
Gasoline (Unleaded) Tertiary Butyl Alcohol
Gelatin Tertiary Butyl Catechol
Glauber-s Salt Tertiary Butyl Mercaptan
Gluconic Acid Tetra Bromomethane
Glucose (Corn Syrup) Tetrabutyl Titanate
Glue (PVA) Tetrachlorodifluoroethane
Glycerin (Glycerol) Tetrachloroethane
Glycolic Acid Tetrachloroethylene
Glycols Tetraethyl Lead
Gold Monocyanide Tetraethylene Glycol
Grape Juice Tetrahydrofuran
Grapefruit Oil Tetrahydronaphthalene
Grease Tetralin
Grease (Ester Base) Thiokol TP-90B
Grease (Petroleum Base) Thionyl Chloride
Grease (Silicone Base) Thiophene
Green Sulfate Liquor Tin Salts
Halothane Tin Tetrachloride
Halowax Oil Titanium Tetrachloride
Hannifin Lube A Toluene (Toluol)
Heavy Water Toluene Diisocyanate
HEF – 2 (High Energy Fuel) Toluidine
Helium Tomato Juice
Heptanal Tomato Pulp & Juice
Heptane Toothpaste
Hexalin TP-95
Hexanal Transformer Oil
Hexane Transmission Fluid (Type A)
Hexanol Triacetin
Hexyl (Hexanol) Triaryl Phosphate
Hexyl Alchol TributoxyEthyl Phosphate
Hexyl Alcohol Tributyl Mercaptan
Hexylene Glycol (Brake Fluid) Tributyl Phosphate
Hilo MS #1 Trichloracetic Acid
Honey Trichlorethylene
Houghto-Safe 1010, Phosphate Ester Trichloroacetic Acid
Houghto-Safe 1055, Phosphate Ester Trichlorobenzenes
Houghto-Safe 1120, Phosphate Trichloroethane
Houghto-Safe 271 (Water & Glycol Base) Trichloroethylene
Houghto-Safe 5040 (Water/Oil Emuision) Trichloropropane
Houghto-Safe 620 Water/Glycol Tricresyl Alcohol (Tridecanol)
Hydraulic Oil (Petroleum Base) Tricresyl Phosphate
Hydraulic Oil (Synthetic) Tricresylphosphate
Hydrazine Triethanol Amine
Hydrobromic Acid Triethyl Aluminum
Hydrobromic Acid – 20% Triethyl Amine
Hydrochloric Acid Triethyl Borane
Hydrochloric Acid – 10% Triethylamine
Hydrochloric Acid – 20% Triethylene Glycol
Hydrochloric Acid – 30% Trifluoroethane
Hydrochloric Acid – 37% Trimethylene Glycol
Hydrochloric Acid – 37% (Cold) Trinitrotoluene (TNT)
Hydrochloric Acid – 37% (Hot) Trioctyl Phosphate
Hydrochloric Acid, Dry Gas Triphenyl Phosphate
Hydrocyanic Acid Trisodium Phosphate
Hydrocyanic Acid – 10% Tung Oil
Hydrofluoric Acid (Conc.) (Cold) Turbine Oil
Hydrofluoric Acid (Conc.) (Hot) Turbine Oil #15 (Mil-L-7808A)
Hydrofluoric Acid 100% Turbo Oil #35
Hydrofluoric Acid 20% Turpentine
Hydrofluoric Acid 50% Type 1 Fuel (Mil-S-3136)
Hydrofluoric Acid 75% Type 11 Fuel (Mil-S-3136)
Hydrofluosilicic Acid Type 111 (Fuel Mil-S-3136)
Hydrofluosilicic Acid 20% Univis 40 (Hydr. Fluid)
Hydrogen Chloride Gas Univolt #35 (Mineral Oil)
Hydrogen Cyanide Gas Unsymmetrical Dimethyl Hydrazine
Hydrogen Fluoride Urea
Hydrogen Gas Uric Acid
Hydrogen Peroxide – 10% Urine
Hydrogen Peroxide – 100% Valeric Acid
Hydrogen Peroxide – 3% Vanilla Extract
Hydrogen Peroxide – 30% Varnish
Hydrogen Peroxide – 50% Vegetable Juice
Hydrogen Peroxide – 90% Vegetable Oil
Hydrogen Sulfide (dry) Versilube
Hydrogen Sulfide (wet) Versilube F-50
Hydrogen Sulfide (Wet) (Cold) Vinegar
Hydrogen Sulfide (Wet) (Hot) Vinyl Acetate
Hydrolube-Water/Ethylene Glycol Vinyl Chloride
Hydroquinone Walnut Oil
Hydroxyacetic Acid Water, Acid Mine
Hydroxyacetic Acid – 10% Water, Deionized
Hydroxyacetic Acid 70% Water, Distilled
Hydyne Water, Fresh
Hypochlorous Acid Water, Salt
Hypoid Grease (Parapoid 10-C) Water-Brine, Process, Beverage
Ink (Printers) Waxes
Iodine Weed Killers
Iodine (in alcohol) Wemco C
Iodine Pentafluoride Whey
Iodoform Whiskey & Wines
Iso Butane White Liquor (Pulp Mill)
Isoamyl Acetate White Pine Oil
Isoamyl Alcohol White Sulfate Liquor
Isoamyl Butyrate White Water (Paper Mill)
Isoamyl Chloride Wine
Isobutyl Wolmar Salt
Isobutyl Acetate Wood Alcohol
Isobutyl Alchol Wood Oil
Isobutyl Alcohol Wort, Distillery
Isobutyl Amine Xylene
Isobutyl Chloride Xylidines (Xylidin)
Iso-Butyl N-Butane Zeolite
Isobutyric Acid Zinc Acetate
Isocyanates Zinc Carbonate
Isododecane Zinc Chloride
Isooctane Zinc Hydrosulfite
Isopentane Zinc Salts
Isophorone Zinc Sulfate

Như bạn đã thấy, trong danh sách chỉ đề cập đến 1460 loại hóa chất, trong khi thực tế máy bơm màng có thể ứng dụng để bơm hút vô số các loại hóa chất khác nhau.

Do đó, nếu bạn không tìm thấy thông tin độ bền hóa học của vật liệu bơm màng đang sử dụng, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn chọn vật liệu cho phụ tùng, phụ kiện bơm màng khí nén nhé:

Hotline 24/7: 0932.155.687 (Mr. Phú – PKD phụ tùng)

Email: [email protected]