, ,

Màng bơm ARO 94091-A (3″, Santoprene) | Phụ tùng bơm màng ARO Pump Diaphragm

ARO

 • Màng bơm ARO 94091-A (Santoprene – 3 inch)
 • PTB No: P94091-A
 • OEM No: 94091-A
 • Hãng sản xuất: ARO
 • Vật liệu: Santoprene
  * Dùng cho các loại máy bơm
  PD30R-XXX-XXX-C / 3”
  PE30R-XXX-XXX-C / 3”
  PD30X-XXX-XXX-C / 3”
  PE30X-XXX-XXX-C / 3”
  PH30F-XXX-XXX-C / 3”
  PM30R-X-X-C02 / 3”
  PM30X-X-X-C02 / 3”

 • Màng bơm ARO 94091-A (Santoprene – 3 inch)
 • PTB No: P94091-A
 • OEM No: 94091-A
 • Hãng sản xuất: ARO
 • Vật liệu: Santoprene
  * Dùng cho các loại máy bơm
  PD30R-XXX-XXX-C / 3”
  PE30R-XXX-XXX-C / 3”
  PD30X-XXX-XXX-C / 3”
  PE30X-XXX-XXX-C / 3”
  PH30F-XXX-XXX-C / 3”
  PM30R-X-X-C02 / 3”
  PM30X-X-X-C02 / 3”
Thương hiệu

ARO

 • Màng bơm ARO P94091-A (Santoprene – 3 inch)
 • PTB No: P94091-A
 • OEM No: 94091-A
 • Hãng sản xuất: ARO
 • Vật liệu: Santoprene
  * Dùng cho các loại máy bơm
  PD30R-XXX-XXX-C / 3”
  PE30R-XXX-XXX-C / 3”
  PD30X-XXX-XXX-C / 3”
  PE30X-XXX-XXX-C / 3”
  PH30F-XXX-XXX-C / 3”
  PM30R-X-X-C02 / 3”
  PM30X-X-X-C02 / 3”

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “Màng bơm ARO 94091-A (3″, Santoprene) | Phụ tùng bơm màng ARO Pump Diaphragm”

There are no reviews yet.