, ,

Màng bơm ARO 94355-T (2″, Teflon) | Phụ kiện máy bơm màng ARO Pump Diaphragm


 • Màng bơm ARO 94355-T (Teflon- 2 inch)
 • PTB No: P94355-T
 • OEM No: 94355-T
 • Hãng sản xuất: ARO
 • Vật liệu: Teflon
 • Trọng lượng: 0.221 kg
  * Dùng cho các loại máy bơm:
  PD20R-X-B / 2”
  PE20R-X-B / 2”
  PF20R-X-B / 2”
  PF20X-X-X-B / 2”
  PM20R-X-X-B02 / 2”
  PM20X-X-X-B02 / 2”
  PD20X-XXX-XXX-B / 2”
  PE20X-XXX-XXX-B / 2”

 • Màng bơm ARO 94355-T (Teflon- 2 inch)
 • PTB No: P94355-T
 • OEM No: 94355-T
 • Hãng sản xuất: ARO
 • Vật liệu: Teflon
 • Trọng lượng: 0.221 kg
  * Dùng cho các loại máy bơm:
  PD20R-X-B / 2”
  PE20R-X-B / 2”
  PF20R-X-B / 2”
  PF20X-X-X-B / 2”
  PM20R-X-X-B02 / 2”
  PM20X-X-X-B02 / 2”
  PD20X-XXX-XXX-B / 2”
  PE20X-XXX-XXX-B / 2”
 • Màng bơm ARO P94355-T (Teflon- 2 inch)
 • PTB No: P94355-T
 • OEM No: 94355-T
 • Hãng sản xuất: ARO
 • Vật liệu: Teflon
 • Trọng lượng: 0.221 kg
  * Dùng cho các loại máy bơm:
  PD20R-X-B / 2”
  PE20R-X-B / 2”
  PF20R-X-B / 2”
  PF20X-X-X-B / 2”
  PM20R-X-X-B02 / 2”
  PM20X-X-X-B02 / 2”
  PD20X-XXX-XXX-B / 2”
  PE20X-XXX-XXX-B / 2”

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “Màng bơm ARO 94355-T (2″, Teflon) | Phụ kiện máy bơm màng ARO Pump Diaphragm”

There are no reviews yet.