Màng máy bơm AODD Santoprene kháng hóa chất thế nào? 400x400

Màng máy bơm AODD Santoprene kháng hóa chất – List full 100% Leave a comment

Trước khi đưa vào sử dụng, bạn băn khoăn 1 loại phụ tùng bơm màng Sandpiper là màng máy bơm AODD Sandpiper bằng chất liệu Santoprene có thể dùng được với loại hóa chất cần bơm hút hay không?

Màng máy bơm AODD Santoprene kháng hóa chất thế nào?

Hãy theo dõi danh sách tổng hợp các loại hóa chất dùng được với màng máy bơm AODD Santoprene dưới đây nhé.

Xem thêm bài viết khác:

1. Hóa chất rất ít hoặc hoàn toàn không ảnh hưởng đến màng máy bơm AODD Santoprene

Dưới đây là danh sách các loại hóa chất gần như không tác động nguy hại nào đối với màng máy bơm AODD làm từ chất liệu Santoprene:

 • Acetaldehyde (hay Acetandehit, công thức hóa học là C2H4O hoặc CH3CHO)
 • Acetic acid (hay axit axetic, còn gọi là dấm ăn, dấm chua, công thức CH3COOH)
 • Acetic Anhydride (hay Axetic Anhydrit, ethanoic anhydrit, công thức (CH3CO)2O hay C4H6O3)
 • Acrylonitrile (C3H3N)
 • Aluminum Chloride (tức nhôm clorit, công thức là AlCl3)
 • Ethylene glycol (công thức tổng hợp (CH2OH)2 hoặc công thức C2H4O2)
 • Mercury salts (tức các loại hợp chất muối của thủy ngân, chẳng hạn HgCl2
 • Sodium hydroxide (tức Natri hydroxit, còn gọi là dung dịch kiềm của Natri, công thức NaOH)
 • Aluminum sulfate (tức muối nhôm sunphat, công thức Al2(SO4)3 )
 • Ferric salts (tức muối sắt hóa trị 3, chẳng hạn FeCl3 hoặc Fe2(SO4)3…)
 • Methanol (còn gọi là rượu metylic, ancol metylic, alcohol gỗ, naphtha gỗ hay rượu mạnh gỗ, công thức CH3OH)
 • Sodium hypochlorite (tên khác là dung dịch nước Javel dùng để tẩy trắng, công thức NaClO)
 • Ammonia (tiếng Việt gọi là a-mô-ni-ắc, công thức NH3)
 • Fluoborate salts (các loại muối Flobonat, bắt nguồn từ Fluoroboric acid, do các gốc proton hòa tan [H⁺] kết hợp với gốc [BF₄⁻])
 • Natural gas (thường gọi là khí thiên nhiên, có chứa tới 85% mêtan và khoảng 10% etan, ngoài ra còn chưa 1 số lượng nhỏ hơn prôpan, butan, pentan, và các ankan khác)
 • Stearic acid (hay axit stearic, một loại axit béo no có công thức C18H36O2)
 • Ammonium salts (còn được gọi là các hợp chất muối amoni, bắt nguồn từ amoniac NH3)
 • Fluoroboric acid (công thức HBF4)
 • Nickel salts (Các hợp chất muối của kim loại niken)
 • Sulfur dioxide (lưu huỳnh dioxit, khí SO2)
 • Ammonium hydroxide (tức dung dịch amoniac, NH4OH)
 • Fluosilicic acid (tiếng Việt gọi là axit hexafluorosilicic, công thức hóa học là H2SiF6 hoặc F6H2Si)
 • Nitric acid-10% (Axit nitric HNO3 loãng với nồng độ 10%)
 • Dilute Sulfuric acid (tức là axit sunfuric H2SO4 loãng)
 • Amyl acetate (hay pentyl acetat, công thức C7H14O2)
 • Formaldehyde (phiên âm tiếng Việt là focmanđêhít, công thức HCHO)
 • Nitroethane (công thức C2H5NO2)
 • Sulfurous acid (thường gọi là axit sunfuro, công thức H2SO3)
 • Antimony salts (các hợp chất muối của á kim ăng-ti-moan Sb)
 • Formamide (là một dẫn xuất của axit formic, có thể trộn với nước và mùi giống amoniac)
 • Nitrogen oxides (các loại Nito oxit, chẳng hạn NO2, N2O3…)
 • Tannic acid (hay Axit tannic, là một dạng đặc biệt của tanin, thuộc nhóm polyphenol, công thức C76H52O46)
 • Arsenic salts (các loại hợp chất muối của kim loại asen)
 • Formic acid (HCOOH)
 • Nitrous acid (axit nitro, công thức HNO2)
 • Tanning extracts (tức các loại dịch chiết xuất từ Tanin)
 • Barium salts (hợp chất muối của kim loại Bari)
 • Glucose (đường đơn glucozo)
 • Animal Oils (các loại mỡ động vật)
 • Trisodium phosphate (natri photphat, công thức Na3PO4)
 • Benzoic acid (axit benzoic, công thức C7H6O2)
 • Glycerins (tức glyxerin, công thức C3H8O3)
 • Mineral Oils (tức dầu mỏ)
 • Urea (tức phân bón ure, công thức CH₄N₂O)
 • Bleaching liquor (tên khác là rượu tẩy trắng)
 • Hydrochloric acid (axit clohydric, công thức HCl)
 • Vegetable Oils (tức dầu thực vật, chẳng hạn dầu hoa cải, dầu dừa…)
 • Uric acid (axit uric, công thức C5H4N4O3)
 • Boric acid (axit boric, một loại axit yếu của phi kim Bo, công thức H3BO3)
 • Hydrocyanic acid (còn gọi là Axit xianhidric, công thức HCN)
 • Oxalic acid (công thức C2H2O4)
 • Water (nước)
 • Bromine (tức nước brom)
 • Hydrogen peroxide (còn gọi là nước oxy già, công thức H2O2)
 • Oxygen (tức oxy)
 • Water (brine) (tức nước muối sinh lý)
 • Butyric acid (Axít butyric, công thức C4H8O2)
 • Hydrogen sulfide (tức axit sunfua H2S)
 • Phosphoric acid (axit photphoric, H3PO4)
 • Water (stoam) (tức hơi nước)
 • Calcium salts (các loại hợp chất muối của kim loại canxi Ca)
 • Iodine and solutions (Iot và các hợp chất của Iot)
 • Phthalic acid (một loại axit dicarboxylic thơm, công thức C8H6O4)
 • Zinc salts (các loại hợp chất muối của kim loại kẽm)
 • Carbon Dioxide (tức khí cacbonic, CO2)
 • Lactic acid (công thức C3H6O3)
 • Chlorine (wet/dry) (phân tử clo, dạng lỏng hoặc khí)
 • Lead salts (các hợp chất muối của kim loại chì Pb)
 • Plating solutionsa
Axit axetic (còn gọi là dấm ăn) có thể dùng tốt với loại màng máy bơm AODD bằng Santoprene
Axit axetic (còn gọi là dấm ăn) có thể dùng tốt với loại màng máy bơm AODD bằng Santoprene

Có thể nói danh sách hóa chất phù hợp để sử dụng màng máy bơm AODD bằng vật liệu Santoprene rất nhiều, và phổ biến. Đó cũng là lý do làm cho màng máy bơm AODD Santoprene được nhiều nhà máy hóa chất tại Việt Nam ưu tiên sử dụng.

2. Hóa chất gây ảnh hưởng nhỏ đến màng máy bơm AODD Santoprene

Bên dưới là list các hóa chất có khả năng gây ra sự ăn mòn nhỏ đối với màng máy bơm AODD bằng Santoprene. Tuy nhiên, sự ăn mòn là không lớn, và theo thống kê, mức độ ăn mòn đối với màng máy bơm AODD làm từ vật liệu Santoprene thấp hơn 10% tổng trọng lượng, và gần như không làm thay đổi tính chất vật lý của màng máy bơm AODD.

 • Acetates (các loại muối axetat, bắt nguồn từ axit axetic CH3COOH)
 • Butane (khí butan C4H10)
 • Me Et Ketone
 • Skydrol 500B-4
 • Acetone (còn được viết là axeton, công thức C3H6O)
 • Butanol (rượu butylic, công thức C4H9OH)
 • Nitric acid-30% (Dung dịch axit nitric nồng độ 30%)
 • Sulfuric acid-90% (dung dịch axit sunfuric đặc nồng độ 90%)
 • Alcohols (các loại rượu)
 • Essential Oils (còn gọi là tinh dầu thiên nhiên, chủ yếu là các loại tinh dầu chiết xuất từ hoa, lá, cỏ…)
 • Nitrobenzene (công thức C6H5NO2)
 • Tetrahydrofuran (tên khác là oxalane, một loại hợp chất dị vòng thuộc nhóm ete, có công thức (CH₂)O)
 • Amyl alcohol (tên gọi khác là pentanol, công thức C5H11OH)
 • Ethers (các loại ete)
 • Oleic acid (một loại axit béo có nguồn gốc từ động và thực vật, công thức C18H34O2)
 • Turpentine (còn được gọi là dầu nhựa thông)
 • Aniline (tên thường gọi khác là phenyl amin hay amino benzen, công thức C6H5NH2)
 • Ethanol (rượu etylic, C2H5OH)
 • Phenol
 • Benzaldehyde (là hợp chất hữu cơ thuộc loại anđehit thơm đơn giản nhất với công thức C6H5CHO)
 • Furfural (thuộc nhóm andehit, bản chất không màu mặc dù các sản phẩm bán trên thị thường thường có màu nâu, công thức C4H3OCHO)
 • Propanol (tức rượu propylic C3H7OH)
 • Benzyl alcohol (còn gọi là Rượu benzyl, là một loại rượu thơm có công thức C7H8O)
 • Lithium grease (thường gọi là mỡ bò bôi trơn)
 • Pyridine (là một trong những thành phần của dầu xương, ngoài ra còn có thể tách lấy từ chưng cất phân đoạn của dầu, công thức C5H5N)
Hạn chế sử dụng màng máy bơm AODD bằng Santoprene để bơm hút axit sunfuric đặc 90%
Hạn chế sử dụng màng máy bơm AODD bằng Santoprene để bơm hút axit sunfuric đặc 90%

3. Hóa chất gây hại và phá hủy màng máy bơm AODD Santoprene nhanh chóng

Cuối cùng là danh sách tất cả các hóa chất mà tôi khuyến nghị cao (hoặc có thể nói là tuyệt đối) không được dùng (hoặc ít nhất là tiếp xúc trực tiếp) với màng máy bơm AODD được sản xuất bằng vật liệu Santoprene.

Lý do là vì chúng cực kỳ dễ ăn mòn Santoprene, làm cho màng máy bơm AODD bị trương nở và mục nát dần nếu tiếp xúc lâu.

Ở mức độ nhẹ, nếu chỉ tiếp xúc thoáng qua với các loại hóa chất trong danh sách cấm này, màng máy bơm AODD Santoprene vẫn sẽ bị giảm tuổi thọ, nhanh hư hỏng vì các tác hại trên bề mặt màng bơm.

Trường hợp nặng hơn, màng máy bơm AODD có thể bị thủng hoặc rách ngay trong quá trình bơm hút các loại hóa chất này.

Cụ thể các chất gây hại cho màng máy bơm AODD như sau:

 • Benzene (là một hydrocacbon vòng chưa no, công thức C6H6)
 • Cyclohexane (là hợp chất hydrocacbon vòng, công thức C6H12</sub)
 • Kerosene (tức dầu hỏa, dầu lửa)
 • Nitric acid- 70% (axit nitric HNO3 đặc 70%)
 • Carbon tetrachloride (hay tetraclorua cacbon, tetraclomêtan, công thức CCl4)
 • Ethyl chloride (là một phụ gia xăng dầu, công thức C2H5Cl)
 • Trichloroethylene (là một halocarbon dùng để làm dung môi trong công nghiệp, công thức C2HCl3)
 • Perchloroethylene (tên bình dân là chất lỏng giặt khô, dùng để giặt khô vải, là một chlorocarbon có công thức C2Cl4)
 • Chlorobenzene (là một loại dung môi công nghiệp thông thường dùng để sản xuất các hóa chất khác, công thức C6H5Cl)
 • Freon (là một thương hiệu của hãng DuPont, cũng là tên tượng trưng cho hợp chất CFC, dùng trong máy điều hòa và các hệ thống cấp đông)
 • Lacquer (thường gọi là sơn mài)
 • Toluene (hay còn gọi là metylbenzen hay phenylmetan, là chất lỏng không tan trong nước, dùng để làm dung môi công nghiệp, công thức C7H8)
 • Chloroform (hay còn gọi là triclomêtan và mêtyl triclorua, công thức CHCl3)
 • Unleaded Gasoline (còn gọi là xăng không chì)
 • Naphtha (một hỗn hợp gồm các loại hydrocarbon lỏng dễ cháy, thường được sản xuất từ ​​khí tự nhiên ngưng tụ, sản phẩm chưng cất dầu mỏ, và chưng cất nhựa than đá và than bùn)
 • Xylene (là tên gọi chung cho một nhóm gồm 3 dẫn xuất của benzen là 3 đồng phân octo-, meta-, và para- của đimêtyl benzen, công thức chung là C8H10)
Dầu hỏa ăn mòn và làm mục nát màng máy bơm AODD bằng vật liệu Santoprene
Dầu hỏa ăn mòn và làm mục nát màng máy bơm AODD bằng vật liệu Santoprene

4. Lời kết

Tôi đã tổng kết danh sách các loại hóa chất có thể dùng được với màng bơm Santoprene, cũng như các loại hóa chất thuộc hàng “cấm kỵ” không được tiếp xúc trực tiếp với các loại phụ tùng của máy bơm màng khí nén làm từ chất liệu Santoprene.

Nếu bạn quan tâm đến chủ đề màng máy bơm AODD này, hãy cho tôi biết ý kiến của bạn bằng cách để lại comment bên dưới bài viết này nhé.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *